Wellion MICRO-PUMP reservoar
För insulininfusion med Wellion MICRO-PUMP

  Wellion MICRO-PUMP reservoar

  För behandling av diabetes när kort- eller långvarig insulinpumpsterapi krävs

  Reservoar till bärbar insulinpump

   

  Wellion MICRO-PUMP reservoaren är en del av insulinpumpsystemet Wellion MICRO-PUMP och används för att lagra insulin. Den steriliserade reservoaren ska användas med Wellion MICRO-PUMP och engångsinfusionsset.

   

  Reservoaren

  Reservoarförpackningen består av en reservoar, fyllningsadapter och dragstång. Reservoarens totala kapacitet är 2,0 ml, vilket motsvarar 200 enheter U-100 insulin.

   

  Användning

  1. Ta den nya reservoaren ur förpackningen.

  2. Använd dragstången för att dra ut kolven till fullo inuti reservoaren och skjut den sedan helt upp till tomt läge. Upprepa detta tre gånger och sluta med kolven uppe, reservoaren ii tomt läge som i figur 1.

  3. Använd en sprittork för att rengöra insulinampullen och fäst sedan ampullen på fyllningsadaptern enligt figur 2.

  4. Med insulinampullen överst, dra långsamt i dragstången för att fylla reservoaren med insulin som visas i figur 3.

  5. Knacka på sidan av reservoaren för att få alla luftbubblor att stiga till toppen av reservoaren (Figur 4).

  6. Tryck dragstången långsamt  uppåt för att mata ut bubblorna tillbaka i ampullen och dra sedan långsamt ner mer insulin i reservoaren. Upprepa tills reservoaren har tillräckligt med insulin och det inte finns några luftbubblor (Figur 5).

  7. Ta bort insulinampullen från påfyllningsadaptern (Figur 6).

  8. Dra i de två frigöringsflikarna (visas i figur 7) från reservoaren för att lossa påfyllningsadaptern.

  9. Ta bort dragstången genom att skruva loss den moturs (Figur 9).

   

   

   

  Användbar information

  • Överskott av luft i reservoaren kan orsaka felaktig tillförsel av insulin. Mata ut så mycket luft som möjligt.

  • Rekommenderas att produkten ska bytas var tredje dag.

  • Insulin ska ha rumstemperatur innan reservoaren fylls.

  • Använd omedelbart efter påfyllning. Förvara inte insulin i reservoaren när reservoaren inte används.

  • Kasta insättningskanylen (nålhållaren) korrekt i en behållare för medicinskt stickande och skärande avfall.

  • Kan inte användas för förvaring eller infusion av blod eller blodprodukter.

  • Använd endast med U-100 insulin.