Wellion MICRO-PUMP Infusionssets
För insulininfusion med Wellion MICRO-PUMP
6mm / 9mm

  Wellion MICRO-PUMP infusionsset

  för behandling av diabetes när kort- eller långtids insulinpumpterapi krävs

  Subkutan infusion av insulin med Wellion MICRO-PUMP

   

  Wellion MICRO-PUMP infusionsset används tillsammans med Wellion MICRO-PUMP för att injicera insulin. Produkterna är lämpliga för hemmabruk såväl som för vårdpersonal.


   

   

  Infusionssetet

   

  Wellion MICRO-PUMP infusionsset finns i 6 mm och 9 mm, och innehåller en teflonkanyl och pumpbas.

  • Teflon-kanylen innehåller ett skyddshylsa, en mjuk kanyl och en kanylhållare.

  • Pumpbasen består av en plastplatta en  medicinsk häfta.

   

   

   

  Användning

  1. Tvätta först händerna och infusionsstället och låt allt torka. Ta pumpbasen ur förpackningen och placera den på ett av de föreslagna områdena som visas i fig. 1 (buk, överarm, lår, nedre del av ryggen, etc.) Undvik platser som kan nöta mot andra föremål som bälten, midjeband eller tighta kläder. Se också till att infusionsstället är minst 2-3 cm från naveln. Använd inte buken om du är långt gången i graviditeten.

  2. Öppna infusionssetet (kanylen) enligt förpackningen instruktion. Skjut in kanylenheten i kanylinsättaren som visas i figur 2 tills kanylenheten är i spänt läge och du hör två "klick"-ljud. Du bör se att kanylenheten är ordentligt ansluten till kanylinsättaren och att den hålls stadigt i spärrad position.

  3. Ta bort skyddshylsan enligt figur 3.

  4. Rikta insättarens främre ände mot basen enligt figur 4. Tryck nedåt i pilens riktning tills du hör ett klick. Tryck nu på de två frigöringsknapparna på insättaren båda sidor. Nu sätts kanylen på plats i pumpbasen. Obs: När du trycker på frigöringsknapparna, ska den andra handen tryckas mot botten av insättaren så att bottenplattan inte lyfts.

  5. Släpp insättaren från pumpbasen genom att trycka på knappen nära botten av insättaren enligt figur 5. Om införingsnålen eller nålskyddet finns kvar på nålhållaren, ta försiktigt bort den från infusionsstället. Sätt tillbaka skyddshylsan på nålen.

  6. Om nålen sitter kvar i insättaren placerar du skyddshylsan tillbaka på kanylen. Tryck ordentligt på insättarens ovansida för att mata ut nålhållaren (bild 6) och kassera det på rätt sätt.

   

   

   

  Användbar information

  • En kanyl i rätt position bör inte orsaka smärta. Kontrollera därför regelbundet att den är i rätt läge. Teflonkanylen måste alltid vara helt insatt för att ta emot 100% av det injicerade insulinet.

  • Byt infusionssetet var 48–72 timmar enligt vårdgivarens anvisningar.

  • Kasta insättningskanylen (nålhållaren) på rätt sätt i en behållare för medicinskt  stickande / skärande avfall.

  • Kan inte användas för förvaring eller infusion av blod eller blodprodukter.

  • Använd endast med U-100 insulin