Behandling av diabetes

ANPASSAD TILL GRADEN AV METABOL STÖRNING

vidta riktade motåtgärder med medicinsk vård

 

Diabetes innebär att kroppen inte längre kan processa blodsockret ordentligt och nu behöver hjälp, oavsett om din metaboliska störning just har börjat eller om du redan har allvarliga symtom. De ständigt förhöjda blodsockernivåerna skadar blodkärlen utan att du först märker det. Eftersom skadan inte märks direkt förblir den vanligtvis obehandlad ett tag och lägger grunden för många sekundära sjukdomar. Det är just därför som det är nödvändigt att aktivt ta hand om din egen hälsa och vidta tidiga och målinriktade motåtgärder, inklusive medicinsk vård.

 

Diabetesbehandling innebär en kombination av flera viktiga åtgärder för att optimera blodsockernivån och minska risken för allvarliga sekundära sjukdomar:

  • Anpassa livsstilsvanor

  • Ändra kosten, med fokus på att minska blodsockernivåerna.

  • Träna, med fokus på att minska blodsockernivåerna

  • Omfattande information om diabetes, så du själv kan leva aktivt och målmedvetet

  • Regelbunden egen mätning av blodsockret

  • Índividanpassad behandling och medicinsk vård

 

Vid typ 1-diabetes produceras inget insulin alls (absolut insulinbrist). Därför är regelbunden insulintillförsel livsviktigt, liksom en förnuftig kost och fysisk aktivitet. Det finns olika typer av insulinbehandling.

 

Vid typ 2-diabetes är icke-läkemedelsåtgärder som kost, ökad fysisk aktivitet och eventuell viktminskning, den första behandlingslinjen. I vissa fall är dessa grundläggande åtgärder tillräckligt för att normalisera blodsockernivån. Om dessa åtgärder inte leder till tillräcklig framgång används vanligtvis orala antidiabetika (läkemedelsbehandling). I de flesta fall inleds behandlingen med en enda aktiv substans. Om detta inte uppnår en tillfredsställande blodsockernivå är kombinationer av olika aktiva substanser också möjliga. Om orala antidiabetika inte uppnår en tillräckligt bra blodsockernivå vid normala doser används även insulin vid behandling av typ 2-diabetes.

 

Med modern insulinbehandling görs ett försök att komma så nära kroppens egna insulinfrisättningen som möjligt, som hos en person utan diabetes. Man gör en åtskillnad mellan följande former av insulinbehandling:

  • Måltidsbaserad insulinbehandling

  • Konventionell insulinbehandling (CT)

  • Intensifierad insulinbehandling (ICT)

  • Insulinpumpsbehandling (CSII)

 

Läs mer: 
Orala diabetesmediciner
Insulin 
Typer av insulinbehandling
Injektionsteknik