Sena komplikationer vid diabetes

SENA EFFEKTER - VASKULÄRA SJUKDOMAR

Sannolikheten ökade betydligt, redan i det inledande skedet av diabetes

 

Diabetes är en av vår tids största utmaningar. Å ena sidan för att fler och fler människor drabbas och å andra sidan för att det är en mycket komplex metabol sjukdom där inte bara blodsockret spelar en avgörande roll. Långvariga oupptäckta förhöjda blodsockernivåer kan skada blodkärlen och nerverna. Tidig upptäckt och behandling är därför en utmaning, vilket inte är en lätt uppgift eftersom de flesta med diabetes inte har några symtom i den tidiga fasen av sjukdomen och därför inte söker medicinsk hjälp.

 

Detta gör det desto viktigare att ge information om komplikationer som, om de uppstår, kan innebära stora begränsningar för de drabbade, men också höga kostnader för samhället. I princip har alla sena komplikationer en sak gemensamt - de beror på kärlskador. Beroende på deras lokalisering görs en skillnad mellan skador på stora kärl (makroangiopati) och skador på små kärl (mikroangiopati).

 

Kärlsjukdom (angiopati)

 

Mikroangiopatisk senkomplikation
Små och mycket små blodkärl skadas främst av förhöjda blodsockernivåer under en längre tidsperiod vilket leder till störningar i funktion och struktur i det känsliga endotelet. Endotelet blir tjockare (skleros) och permeabelt vilket orsakar avlagringar av blodpartiklar och proteiner i vävnaderna som stör organens funktion.

Diabetisk retinopati
Mikrokapillärer i näthinnan i ögat är skadade. Denna sena komplikation är den vanligaste orsaken till blindhet i västvärlden. Se diabetisk retinopati för mer information.

Diabetisk nefropati
Njurar är viktiga organ för att upprätthålla kroppens filtreringfunktione men också som en regulator för vätskebalansen inklusive mikroelement samt produktion av blodkroppar. Om njurarna skadas på grund av dålig metabolisk kontroll minskar filtereffekten. Se diabetisk nefropati för mer information.

Diabetisk neuropati
Denna sena diabeteskomplikation resulterar i skador på nerverna. Anledningen är att nervceller undernärs av blodkärl som skadas på grund av mikroangiopati. Starkt fluktuerande blodsockernivåer kan också leda direkt till skador på nervcellerna.
Man skiljer en perifer neuropati, som huvudsakligen stör långa nervstammar i ben eller armar, från autonom neuropati, där främst inre organ eller reglering av svettproduktion vid fötterna påverkas. Se diabetisk neuropati för mer information.

Makroangiopati
Skador på stora blodkärl som halspulsådern, aorta, kranskärl eller stora blodkärl i fötterna sammanfattas enligt denna definition. Denna skada uppstår tillsammans med arterioskleros som utvecklas snabbt och aggressivt hos personer med diabetes. Det måste tas i beaktande att ihop med typ 2-diabetes kan, förutom höga blodsockernivåer, även en kvalitativ och kvantitativ metabol störning och högt blodtryck huvudsakligen tillstöta.

Nivån av LDL-kolesterol ("det dåliga kolesterolet") är av stor betydelse. LDL-molekyler hos personer med diabetes är särskilt små och täta och kan därför lätt tränga in i blodkärlens väggar, stanna kvar och tillsammans med inflammationsceller och kalciumpartiklar leda till så kallade "plack". Dessa kan i sin tur leda till stenos i blodkärlen. Om de spricker och därmed avsöndrar innehållet kan detta leda till en akut tillslutning av blodkärlen genom aktivering av blodkoagulation.

Beroende på lokaliseringen av denna ocklusion kan detta resultera i hjärtinfarkt, stroke eller minskad cirkulation i benet. För att förhindra denna utveckling är det viktigt att optimera diabeteskontrollen (HbA1c <53 mmol/mol) men också att minimera alla andra riskfaktorer för åderförkalkning. Det innebär sänkning av blodtrycket <130/80 mmHg, sänkning av LDL-kolesterol <100 mg / dl och höjning av HDL-nivåer (bra kolesterol) till> 40 mg / dl för män och> 50 mg / dl för kvinnor.

En annan viktig faktor är tobakskonsumtion. Rökning och diabetes är en dålig kombination. Alla personer med diabetes bör minska rökningen eller sluta helt och hållet. Regelbundna medicinska kontroller (en gång om året) är ultraljudsundersökning (färg) av hjärnans blodkärl, mätning av cirkulationen i benkärlen och ett EKG. Dessutom ska personer med högt blodtryck genomgå ett hjärtultraljud (ekokardiografi) och ett arbetsprov (ergometri).

 

Förebyggande

Grundläggande krav för personer med diabetes är regelbundna medicinska kontroller och god kontroll av blodsockernivån för att förhindra sena komplikationer. Viktiga är en HbA1c lägre än 53 mmol/mol,  självkontroll av blodsocker, nikotinavhållsamhet, välbalanserad näring, aktivitet och regelbundna medicinska kontroller. Åtgärder som vidtas i tid kan hjälpa till att undvika eventuella sena komplikationer.