Wellion INOVO FIA Analyzer

Upptäckt av SARS-CoV-2 antikroppar

Pålitligt testresultat i BAU/ml inom 15 minuter efter endast ett fingerstick!

 

Wellion INOVO FIA Analyzer i kompakt format möjliggör en snabb och enkel SARS-CoV-2-antikroppsbestämning. Med endast ett fingerstick (20 µl kapillärblod) kan utvärderingen göras direkt på plats inom endast 15 minuter.

 

Wellion INOVO FIA Analyzer
Upptäcker SARS-CoV-2 antikroppar inom 15 minuter

Mer information
Alla Produkter