Mål för blodsockervärden

En riktlinje för förebyggande av sekundära diabetessjukdomar

Vilka blodsockernivåer är normala och var börjar diabetes?

 

Regelbundna tester av blodsockervärden ger en överblick över din diabeteskontroll. Kontakta din läkare om blodsockervärden upprepas utanför intervallerna för att förhindra metabola störningar (hypoglykemi, hyperglykemi / ketoacidos) och sena diabetiska komplikationer.

 

Blodglukos mmol/l

normal

nedsatt

diabetiker

Fastande tillstånd*

< 6,1   

6,1 - 6,9   

≥ 7

Närsomhelst    

 

 

≥ 11,1

*  Uppmätt efter minst 8 timmars fasta / uppmätt två gånger

 

Daglig blodglukosprofil

Följande test gör det möjligt för dig och din läkare att göra en första bedömning av din personliga risksituation beträffande eventuell förekomst av diabetes. För att göra detta, mät blodsockernivån åtta gånger vid de tider som anges nedan. Notera dina mätresultat i tabellen nedan och diskutera dem med din läkare.
VIKTIGT! Inga snacks mellan måltiderna, drick riktligt med vatten eller mineralvatten.

 

Daglig blodglukosprofil

Datum:

Tid vid mätning

Mitt glukosvärde

Fastande tillstånd på morgonen

 

 

2 timmar efter frukost

 

 

Innan lunch

 

 

2 timmar senare

 

 

Innan middag

 

 

2 timmar senare

 

 

Innan läggdags

 

 

03.00 (frivillig)

 

 

 

Observera tips och möjliga felkällor för mätning av blodsocker för att få meningsfulla värden.