Hypoglykemi

Symtom och behandling

Känn igen och undvik hypoglykemi

 

Hypoglykemi, även känd som lågt blodsocker, är en minskning av blodsockret. Per definition kallas detta blodsockernivåer under 3,3 mmol/l. Hypoglykemi kan leda till medvetslöshet eller till och med vara livshotande. Därför bör du känna igen de första tecknen på hypoglykemi för att snabbt återställa blodsockernivån till det normala.

Blodsockernivåer under 3,3 mmol/l leder till brist på socker i kroppen (särskilt i hjärnan) och därmed till energibrist. De typiska varningssymptomen kan redan uppträda vid ett värde av 3,3 mmol/l (eller högre) när blodsockret sjunker snabbt. Inom några minuter kan allvarlig hypoglykemi uppstå.

 

Möjliga orsaker:

 • Glömt bort att äta

 • Ätit för lite kolhydrater

 • Ökad fysisk ansträngning utan extra intag av kolhydrater

 • Oavsiktligt injicerat för mycket insulin eller konsumerat åtskilliga tabletter för att sänka blodsockernivån

 • Överdrivet intag av dryck 

 • Diarré eller kräkningar

  Symtomen är olika beroende på hur snabbt eller hur lågt sockernivån faller.

  Typiska symtom

  • Skakningar

  • Ökad hjärtrytm

  • Kallsvettningar

  • Koncentrationssvårigheter, yrsel

  • Balanssvårigheter

  • Instabilt humör, agressivitet  

   

  Det är viktigt att agera snabbt och att förse personen med socker, först 1-2 snabbverkande brödenheter (ca 24 g kolhydrater), sedan för att kontrollera blodsockernivån och kanske fortsätta tillföra mer socker. Det är viktigt att snabbverkande kolhydrater tillförs (t.ex. invertsockersirap, som snabbt ger energi in i kroppen via munslemhinnan), så att blodsockret snabbt stiger igen. För att undvika upprepad sänkning av blodsockernivån ska personen äta en eller två långverkande brödenheter, t.ex. yoghurt eller bröd. Men var försiktig så att du inte äter okontrollerade eller enorma mängder kolhydrater för att undvika extrema höga blodsockernivåer efteråt.

  Om en person med diabetes blir medvetslös på grund av hypoglykemi behöver den hjälp från någon annan. En injektion av glukagon behövs - i huden eller i en muskel. Att hjälpa människor är aldrig fel - det är bättre att göra fel än att inte göra någonting alls!