Hyperglykemi

Tecken och behandling

Att känna igen och undvika överflödigt socker

 

Hyperglykemi betyder för varje person med diabetes ett långvarigt hot mot hälsan eftersom höga blodsockernivåer över en längre tid, leder till skador på blodkärl och nerver. Risken är hög om blodsockernivån före måltid ofta är över 6,7 mmol/l eller över 8,9 mmol/l timmar efter måltid. En hyperglykemi utvecklas långsamt (timmar).

 

 

Orsaker:

 • För stora mängder blodsockerhöjande livsmedel

 • För liten insulindos

 • Mindre aktivitet än vanligt

 • Febersjukdomar

 • Vissa mediciner t.ex. kortison

 • Graviditet

 • Viktuppgång

 • Stress, ilska

  Typiska symtom:

   

  Permanent förhöjda blodsockernivåer måste tas på allvar och behandlas för att undvika senare komplikationer. I annat fall kan obehandlad hyperglykemi vara mycket farlig: situationens insulinbristen leder till insöndring av små fettsyror - ketoner. Dessa leder till hyperaciditet i organismen (ketoacidos). Ketoner kan upptäckas genom sin typiska doft av aceton i andetag eller i blod (tidigt) eller urin. Om det inte behandlas kan det leda till diabetisk koma.

  Symptom på begynnande koma:

  • Illamående

  • Smärta i magen

  • Andningssvårigheter

  Om en person kräks och hotas av koma måste den omedelbart läggas in på sjukhus.