Diabetesretinopati

Skada på näthinnan

Kan leda till förlust av syn på båda ögonen om det inte behandlas

 

Definitionen av diabetisk näthinnesjukdom
Om diabetes är dåligt kontrollerad eller inte kontrollerad alls, kan höga blodsockernivåer leda till skador på näthinnans små kapillära kärl. Dessa skador kan orsaka fullständig blindhet i båda ögonen om en lämplig behandling inte startas i tid.

När kommer personen med diabetes att vara medveten om denna ögonskada?
I början leder kapillärskador inte till synstörningar. När det gäller avancerade förslutningar av blodkärlen eller svullnader med fettavlagringar i det visuella centrumet eller när proliferationer leder till blödning i glaskroppen kommer människor med diabetes att vara medvetna om nedsatt syn. Denna process är inte helt reversibel men synen kan förbättras.

Uppkomst av retinopati
Skillnaderna är enorma mellan personer med typ 1 och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes diagnostiseras normalt i ett tidigt skede. Därför uppträder skador på näthinnan normalt inte tidigare än 10 år efter upptäckten av diabetes. För personer med typ 2-diabetes är det ett faktum att 20% av alla personer med diabetes redan har diabetisk retinopati när diabetesen diagnostiseras.

Upp till 50% av alla personer med diabetes vet inte ens om sin sjukdom. Så det är vanligt att en rutinkontroll av ögonen leder till diagnosen diabetes genom att upptäcka diabetisk retinopati. Exempelvis, finns det i Sverige cirka 150.000 icke-diagnostiserade personer med diabetes och därför många personer med diabetes som redan lider av diabetisk retinopati utan att veta om det.

Diagnos av retinopati
Skador på näthinnan kan bara diagnostiseras när ögongloben kontrolleras med förstorad pupill. Varje person med diabetes bör genomgå en ögonkontroll hos ögonläkaren en gång om året även om synen är bra. Men också varje person utan diabetes bör kontrollera ögonen regelbundet för att säkerställa dess hälsa.

Ögonbottenförändringar
Den första uppenbara förändringen är små utvidgningar av kapillärerna, så kallade ”mikro-aneurysmer”. Microaneurysmer är relativt ofarliga, de stör inte synen och kan försvinna spontant utan någon behandling. Detta händer särskilt i de fall då kontrollen av blodsockret är god.

Förutom ett mikro-aneurysm kan blödningar, svullnader och kristallavlagringar av fett förekomma. Dessa skador leder till nedsatt syn om de uppträder i syncentrum. Detta kallas diabetisk makulopati eller ett "kliniskt signifikant diabetiskt makulaödem". Långt framskridna förslutningar av kapillärerna i den perifera näthinnan förblir oupptäckta tills detta leder till blödningar i glaskroppen. Denna proliferativa retinopati behöver omedelbar behandling för att undvika fullständig blindhet.

Medicinska kontroller efter diagnos av retinopati
Retinopati kan dokumenteras med fotografering. Detta underlättar kontrollen av eventuell progression och försämringar av tillståndet kan upptäckas snabbare. Vid diabetisk makulopati eller vid misstänkt spridning utförs fluorescerande angiografi. Ett färgämne injiceras i venen som når ögonblodkärlen efter några sekunder. De färgade bilderna fotograferas sedan med hjälp av speciella filter.

På dessa svartvita bilder kan mikro-aneurysmer, förslutningar av kapillärer, områden med ödem och proliferationer upptäckas. Svullnad i makula, ödem i makula, kan mätas med hjälp av optisk koherens-tomografi (OCT). Ett svag laserstråle hjälper till att visa en snittvy av näthinnan.

Vad händer efter diagnos av retinopati?

Om retinopati upptäcks tillsammans med en primär diabetesdiagnos finns risk för försämring trots behandling av diabetes. Regelbundna kontroller med korta intervaller rekommenderas starkt.

Om retinopati upptäcks efter många års diabetes som är bra kontrollerad är risken för försämring mindre. Regelbundna kontroller bör ändå utföras för att säkerställa lämplig behandling i tid.

När behandlas en retinopati av ögonläkaren?
En retinopati behandlas när synen är hotad, orsakad av svullnad i näthinnan i området kring makula eller om det finns en proliferation (cellspridning).

Behandling av retinopati
Ögonläkaren kommer att kontakta diabetesvården för att tillsammans försöka optimera blodsockret och blodtrycket. Om en proliferation av näthinnan funnits utplånade i näthinnans perifera områden, måste en "panretinal laserkoagulation" utföras för att skydda syncentrum och synnerven. Även efter en fullständig panretinal koagulering kan det förekomma blödningar i glaskroppen, men de är inte så allvarliga och kommer att upplösas snabbt.

Om en svullnad i näthinnans mittdel, "maculaödem", upptäcks kommer en mild koagulation ("fokal koagulation") att utföras i det området. Därefter kommer ödemet att försvinna efter några månader och fettavlagringar förhindras.

Synen kan begränsas under några dagar efter operationen eftersom laseroperationer kan orsaka viss svullnad.

Andra behandlingsmetoder
Om laserkoagulation inte lyckades kan andra kirurgiska metoder som vitrektomi (eliminering av glaskroppen) eller - i framtiden - injektioner av läkemedel direkt i ögat utföras. Denna medicinering hämmar ett tillväxthormon (som ökar vid retinopati) och därför leder till en minskning av näthinnans svullnad och proliferationer.

Egna åtgärder
Tidig diagnos av diabetes är av stor betydelse. Detta kan säkerställas genom regelbundna kontroller av allmänläkaren eftersom diabetes typ 2 inte utvecklar några symtom i början. Om diabetes redan har diagnostiserats krävs mer regelbundna kontroller (blodsockerkontroll, blodtryck, blodfetter, njurfunktion, hjärta). Det rekommenderas att en ögonläkare regelbundet kontrollerar ögonen.

Personer med diabetes bör försöka lära sig så mycket som möjligt om diabetes och om senkomplikationer. Stora sjukhus och egenvårdsgrupper av personer med diabetes tillhandahåller regelbundna utbildningar för personer med diabetes för att lära sig leva med diabetes och hur man kan förhindra sena komplikationer som retinopati eller njursvikt.

 

Mer information
Diabetiska njursjukdomar
Diabetiska nervsjukdomar
Diabetiskt fotsyndrom
Diabetes & erektil dysfunktion