Diabetisk nefropati (njursjukdom)

vanligaste orsaken är ett dåligt justerat blodsocker

utvecklas under en lång tid

 

30 - 40% av alla personer med diabetes utvecklar under sitt liv en diabetesnefropati - en av de viktigaste sen komplikationerna av diabetes. Den vanligaste orsaken till nefropati är dåligt kontrollerad diabetes - situationen är densamma för personer med typ 1 och typ 2-diabetes. Diabetesnefropati utvecklas under lång tid med latens; i genomsnitt tar det 10 - 15 år från diagnosen av diabetes till manifestationen av njursjukdomen.

 

Urinkontroll som förebyggande för dialys
Som en första markör för en njursjukdom kan mikroalbuminurea (små proteinpartiklar i urinen) uppkomma. Höga blodsockernivåer orsakar förkalkning och skador på njurarnas blodkärl. Därför utsöndrar kroppen mer protein i urinen – detta kan kontrolleras med urinprov.
Tidig diagnos och behandling hjälper till att stoppa progression av sjukdomen och därmed öka livslängden.

 

Urinkontroll och gränser

Spontan urin, natturin eller 24-timmarsurin (bäst) används för kontrollen. Ibland mäts sambandet mellan albumin och kreatinin för att mäta mikroalbuminurea.

  • Ett resultat under 20 mg/l visar att albumin är normalt

  • Ett resultat mellan 20 och 200 mg/l visar på början av njursjukdom (mikroalbuminurea)

  • Resultat över 200 mg/l är ett bevis för avancerad njursjukdom (makroalbuminurea)

Microalbuminurea is proven if there are two positive results within 2 – 4 weeks. False positive results can be caused by e.g. diseases with fever, infections of the urinary tract, strong hyperglycemia, heart insufficiency or after intensive training.

 

En gång om året!

Regelbunden screening för mikroalbuminurea och möjliga terapeutiska konsekvenser är viktiga för personer med typ 1 och typ 2-diabetes. Mikroalbuminurea spelar dessutom en viktig roll för personer med typ 2-diabetes som en riskfaktor för aterosklerotiska komplikationer (hjärtinfarkt).

Obs: albuminuri orsakas inte enbart av diabetesnefropati. Andra orsaker finns och därför ska njurkontroll utföras hos personer med diabetes.

 

Kontroll HbA1c

Tidig diagnos av en diabetesnefropati i mikroalbuminurinstadiet är viktigt eftersom det vid denna tidpunkt kan utveckling av  sjukdomen förhindras genom lämplig behandling.

En minskning av andra riskfaktorer som högt blodtryck, höga blodfetter eller rökning minskar också risken för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar som är en av de vanligaste dödsorsakerna.

Stora kliniska prövningar (DCCT, UKPDS) kan bevisa att en intensifierad diabetesbehandling tillsammans med sänkning av HbA1c dramatiskt kan minska mikrovaskulära komplikationer och därför förhindra manifestation eller progression av diabetesnefropati. En HbA1c på 53 - 59 mmol/mol bör vara målet. HbA1c över 64 mmol/mol kommer att dramatiskt öka frekvensen av komplikationer.

 

Lägre hypertoni
En annan viktig terapi i förebyggandet av nefropati är optimering av blodtrycket. Riktlinjer rekommenderar för personer med diabetes ett arteriellt blodtryck under 130/80 mmHg och med befintligt mikroalbuminurea till och med under 125/75mmHg. Vissa läkemedel (ACE-hämmare, AT1-receptorhämmare) ger blodtryckssänkande effekt och skyddar även njurarna. Ibland krävs det att man tar en kombination av olika mediciner för att nå det optimala blodtrycket.

Personer med diabetes och avancerad njurinsufficiens måste genomgå dialys i ett tidigt skede för att undvika fler komplikationer genom arteriosklerotiska sjukdomar i blodkärlen och infektioner. Kombinerad njure-ochbukspottkörteltransplantation kan vara angeläget för vissa personer med diabetes.

 

Hur förhindra?

  • Optimering av blodsockervärdet

  • Behandling av högt blodtryck och höga blodfetter

  • Inget nikotin

  • Befintlig nefropati: regelbundna kontroller; lågt intag av proteiner (under 10% av den totala energin)

 

Slutsatser
Förebyggande och tidig diagnos av njurskada och optimal behandling ökar livskvaliteten och livslängden.

 

Mer information
Diabetesretinopati
Diabetiska neuropati
Diabetiskt fotsyndrom
Diabetes & erektil dysfunktion