Wellion MICRO blodsockerteststickor
För användning med Wellion MICRO-PUMP PDA

  Wellion MICRO blodsockerteststickor

  Mät ditt blodsocker

  För mätning av blodsocker med den bärbara diabetesassistenten (PDA) från Wellion MICRO-PUMP

   

  Wellion MICRO blodglukosteststickor används med Wellion MICRO-PUMP PDA (Portable Diabetes Assistant) för att mäta blodsockernivåer i färskt kapillärt helblod. De är lämpliga för hemmabruk och för vårdpersonal.

   


  Hantering

  1. När displayen är på sätter du i en Wellion MICRO teststicka och skärmen uppmanar dig att applicera blod.

  2. Tryck blodprovstagaren (med en ny lansett) vid sidan av fingertoppen och tryck på frigöringsknappen för att sticka och erhålla en bloddroppe

  3. Håll nu teststickans spets i en liten vinkel in i bloddroppen enligt anvisningarna på skärmen. Blodet sugs in i teststickan.

  4. När tillräckligt med blod har applicerats räknar skärmen ner 5 sekunder och därefter visas mätresultatet på skärmen.

   

  Testresultatområde

  Visar blodsockertestresultatet med rätt måttenhet och tid/datum. Skalan ovanför avläsningen indikerar om resultatet faller inom målområdet eller inte. Om resultatet är utanför intervallet är stapeln gul. Ange ditt individuella målvärde i samråd med din vårdgivare.

   

  Användaråtgärder

  Inkluderar markör för blodglukosresultatet, ogiltigt testval och boluskalkylator-knapp.

  • Resultatmarkörer: Använd detta område för att markera dina resultat före/efter träning eller före/efter måltid. Du kan använda dessa markörer för att dela upp dina resultat i olika kategorier vid beräkning av genomsnitt.

  • Ogiltigt test: Om den här kryssrutan är markerad kommer mätningen att registreras i historiken, men kommer inte att användas för att beräkna medelvärden.

  • Boluskalkylator: Om boluskalkylatorn är aktiverad i inställningsmenyn blir knappen grön efter att ett blodsockervärde har registrerats.
    

   

   

  När testet är klart, utmatningsknappen för att ta bort teststickan. Genom att mata ut teststickan eller trycka på tillbakaknappen, kommer du tillbaka till den senaste skärmen. Din blodsockernivå registreras automatiskt i minnet när du lämnar blodsockertestfunktionen.

   

  Tips: Du kan också ange ditt blodsockervärde manuellt. Detta är särskilt användbart om du använder en separat blodsockermätare / sensor. Värdet sparas i din historik och kan användas med boluskalkylatorn.

   

  Användbara tips

  • Använd endast Wellion MICRO glukosteststickor för PDA.

  • Förvara teststickorna i en ren, torr miljö vid 5-30 °C (41-86 °F). Förvara inte teststickor i värme eller direkt solljus.

  • Kyl eller frys inte teststickor.

  • Förvara inte teststickor i en fuktig miljö, till exempel ett badrum.

  • Förvara inte PDA, teststickor eller kontrollösning nära blekmedel eller rengöringsmedel som innehåller blekmedel.

  • Stäng locket på burken omedelbart efter att du har tagit en teststicka.

  • Använd teststickan omedelbart efter att du tagit den ur förpackningen.

  • Använd inte utgångna teststickor. Detta kan orsaka felaktiga resultat.

  • Teststickor ska förvaras i den väl förslutna burken.

  • Förvara inte teststickor utanför den ursprungliga burken. Teststickor måste förvaras i originalförpackning med locket ordentligt stängt.

  • Överför inte teststickor från originalburken till en annan behållare.

  • Stäng locket på burken omedelbart efter att du har tagit bort en teststicka.

  • En ny burk med teststickor kan användas i 6 månader efter den första öppningen. Anteckna det datum då burken öppnades första gången och kasta den efter 6 månader.

  • Etiketten för teststickan innehåller utgångsdatumet i år-månadsformat. Till exempel anger 2021-01 att teststickorna är stabila fram till slutet av januari 2021.