Diabetes

Utan behandling orsakar diabetes skador, både på lång och kort sikt

en kronisk störning i glukosmetabolismen

 

Diabetes är, i hela världen, den mest vanliga metabola sjukdomen.

Diabetes typ 2 ökar snabbt över hela världen. På grund av en modern livsstil, för lite motion och för mycket ohälsosam kost, ökar antalet människor som drabbas av diabetes.

Följande symptom kan tyda på en metabol störning eller diabetes:

  • Extrem törst

  • Ökad urinering

  • Trötthet

  • Snabb viktminskning

  • Inflammationer, klåda

  • Dålig sårläkning

Vid något av ovanstående, kontakta en läkare omgående. Följande sidor kommer innehålla mycket information om diabetes.

 

Mer information: