Vilka typer av diabetes finns det?

Typ 1/ Typ 2/ Typ3
Graviditetesdiabetes

Orsak och behandling skiljer sig markant beroende på typ

 

Typ 1 diabetes
Diabetes typ 1 debuterar ofta under barndomen eller i låg ålder. Orsaken anses vara skador på de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln på grund av en kombination av ärftliga faktorer, virusinfektioner och andra ännu oförklarliga  orsaker. Det finns inte längre någon insulinproduktion (total insulinbrist) varför en daglig insulintillförsel, medveten kost och fysisk aktivitet är viktigt.

Metabolt syndrom
Innan typ 2-diabetes upptäcktes genom urspårning av blodsockret, dvs. genom kraftigt ökade blodsockernivåer, förekommer vanligtvis ett pre-stadium under lång tid. I många fall förekommer det så kallade metabola syndromet samtidigt. Det kännetecknas av fetma, förhöjda lipidnivåer i blodet, högt blodtryck och insulinresistens.

Diabetes typ 2
Typ 2-diabetes förekommer vanligtvis efter 40-års ålder, men på grund av den förändrade livsstilen i industriländerna (övervikt och brist på motion) drabbas också yngre människor alltmer (redan i sin ungdom). De viktigaste riskfaktorerna är ärftliga anlag och övervikt. Brist på effekt av eget insulin (insulinresistens) leder till ökad insulinproduktion (hyperinsulinemi), vilket i sin tur leder till alltför stora krav på b-cellerna och ge en för tidig utmattning (relativt insulinunderskott).

 

Diabetes typ 3
Diabetes typ 3, eller andra mer ovanliga specifika typer av diabetes, innehåller flera speciella former av diabetes. Det kan finnas olika orsaker till denna typ, såsom genetiska defekter i betaceller (MODY), genetiska defekter i insulineffekt, sjukdomar i bukspottkörteln, sjukdomar / störningar i hormonsystemet, läkemedel eller kemikalier, virus, autoimmuna sjukdomar, genetiska syndrom.

 

Graviditetesdiabetes
Är en diabetisk metabolisk störning orsakad av minskad insulinverkan under graviditeten. Det finns en ökad risk för kvinnor över 25 år och som har nära släktingar med diabetes. Normala blodsockernivåer är dock oerhört viktiga för barnets utveckling. Efter graviditet återkommer normala blodsockernivåer. Det finns dock en ökad risk att utveckla typ 2-diabetes senare i livet.  

 

Sekundär diabetes  
Uppstår som en konsekvens av olika sjukdomar i bukspottkörteln, andra körtelsjukdomar (t.ex. hyperthyreos) eller medicinering (t.ex. kortison).