Hur får jag min Wellion MICRO-PUMP insulinpump?

Förfarande - Recept - Kontaktpersoner

 

Som många studier och metaanalyser har visat kan insulinpumpterapi mer effektivt hantera de många aspekterna av blodglukoskontroll jämfört med multipel injektionsterapi.
 

Tala med din läkare om huruvida insulinpumpsterapi kan vara rätt för dig.

 

När du väl har bestämt dig för den lilla, lätta och slanglösa Wellion MICRO-PUMP är nästa steg följande:
 

  1. Sveriges regioner gör upphandlingar av diabeteshjälpmedel och därför kan olika produkter finnas med på avtalen. Diabetessköterskan i din region vet vilka produkter som är förskrivningsbara.

  2. Du och din vårdgivare bestämmer tillsammans vilka diabeteshjälpmedel som är lämpliga för just dig.
    En slanglös insulinpump uppskattas oftast för att det är bekvämt och enkelt utan slang.

  3. När ni bestämt att Wellion MICRO-PUMP är ett bra alternativ så sker en noggrann utbildning av pumpen, både teoretisk och praktisk. Du får en personlig kontakt som bor i din region.
    MED TRUST tillhandahåller utbildningen och den görs oftast tillsammans med aktuell klinik.

  4. MED TRUST står sedan till förfogande med support, hjälp och stöd under tiden du använder Wellion MICRO-PUMP.
    Vi finns där dygnet runt, alla dagar i veckan.

 

Tala med din läkare om huruvida insulinpumpsterapi kan vara rätt för dig.
 

 

Har du fortfarande frågor eller vill du ha stöd med förskrivningen av din Wellion MICRO-PUMP?

Vi hjälper dig gärna.

info@medtrust.se    oder   040-1577775