Överlägsen teknik för att uppnå mina mål

Fördelar med insulinpumpterapi

 

Den bästa blodsockerkontrollen kan förväntas när insulin levereras till kroppen efter cellernas behov. Att efterlikna bukspottskörtelns funktion. Som många studier och metaanalyser har visat kan insulinpumpterapi mer effektivt hantera de många aspekterna av blodglukoskontroll jämfört med multipel injektionsterapi. Jämfört med alla andra insulinterapier motsvarar insulinpumpterapi bäst kroppens naturliga förhållanden!

 

Grunden för pumpterapi (CSII)

Kortverkande insulin levereras kontinuerligt i den subkutana (underhuden) fettvävnaden:

  • Icke-måltidsberoende insulin levereras automatiskt via basalhastigheten

  • Måltidsberoende insulin levereras som en bolus med en knapptryckning

  • Förhöjt blodsocker: en korrigeringsbolus levereras med en knapptryckning

Basalhastigheten justeras efter pumpanvändarens individuella behov.

 

Förekom för sänkning av HbA1c

Personer med pumpterapi uppnådde signifikant lägre HbA1c-nivåer än personer som applicerade insulin med en spruta eller penna.

 

Antalet allvarliga hypoglykemier minskar

Frekvensen av allvarlig hypoglykemi reduceras avsevärt

 

Mindre blodsockersvängningar

Blodsockersvängningarna var signifikant lägre hos personer som använder pumpterapi jämfört med personer som använder insulininjektioner eller pennor.

 

Generellt bättre kontroll av blodsockernivåer

Blodsockerkontrollen var generellt bättre med pumpterapi. Den förbättrade glykemiska kontrollen uppnåddes med en samtidig minskning av den dagliga insulindosen. I en direkt jämförelse av korttidsverkande insulin i pump eller administrerad med spruta / penna, var genomsnittliga fruktosaminnivåer i serum signifikant lägre i pumpgruppen.

 

Sammanfattning: de viktigaste fördelarna med insulinpumpterapi

  • Människor med pumpterapi uppnår nästan normal blodglukosreglering, med färre blodsockersvängningar och utan ökad risk för hypoglykemi.

  • Risken för sena diabeteskomplikationer minskar. Påbörjade komplikationer kan till och med gå i remission.

  • På lång sikt erbjuder pumpterapi en förbättring av livskvaliteten, eftersom pumpanvändare blir mer sällan sjuk och därmed behöver inte lika ofta uppsöka sjukhus som andra personer med diabetes.

Pumpterapi ger människor med diabetes full flexibilitet i vardagen. Pumpanvändare behöver inte förvänta sig negativa konsekvenser om de

  •  hoppar över måltider,

  •  somnar sent,

  •  tränar eller reser till en plats med en annan tidszon.

Alla åldersgrupper kan dra nytta av pumpterapi.

 

 

Har du fortfarande frågor eller vill du ha stöd med förskrivningen av din Wellion MICRO-PUMP?

Vi hjälper dig gärna.

info@medtrust.se    oder   040-1577775