Blodsockermätare
Glukos- och ketonmätning med endast en enhet- upptäcker ketoacidos i tid

 

  Wellion GALILEO GLU/KET glukos- och ketonmätare

  En mätare- två resultat

  Mäter blodsocker och upptäcker höga ketonhalter I tid

   

  För personer med diabetes är blodsockermätning en daglig rutin. Glukos / blodsocker sköter huvudelen av kroppens energiförsörjning.

  Sätt enkelt in Wellion GALILEO teststicka för blodglukos i den upplysta teststicköppningen. Mätaren aktiveras automatiskt. Bloddroppen sugs upp vid teststickans spets. Efter nedräkning visar Wellion GALILEO blodsockermätare det aktuella värdet i stora siffror på upplyst display. Den upplysta testremsan är särskilt praktisk och möjliggör mätning även under dåliga ljusförhållanden (t.ex. i sängen på natten eller på bio).

  Kroppen kan bara använda glukos som energi om det också finns tillräckligt med insulin. Om detta saknas måste kroppen ta till fettsyror som alternativ energikälla - då bildas ketoner, som i höga koncentrationer kan leda till livshotande diabetisk ketoacidos. Därför bör ketonhalten i blodet också mätas när blodsockret är högt, för att i god tid kunna förhindra utvecklingen av diabetisk ketoacidos.

  Du har möjlighet att markera erhållna mätvärden, som FÖRE och EFTER måltid, idrottsutövning och medicinering/insulin. Detta möjliggör en bättre observation av blodsockervärdena. Minnet innehåller de senaste 500 blodsockermätningarna och de senaste 100 ketonvärderna. Dessutom kan genomsnittliga blodsockervärden för 1, 7, 14, 30, 60 och 90 dagar visar.

   

  Hypervarning / ketoacidos Uppfattningströskel

  Gränsvärde för hyperalarm är optimalt för att hjälpa dig att upptäcka en begynnande ketoacidos. Om din mätare visar ett hyperalarm samtidigt som ditt glukosvärde, rekommenderas att du gör en mätning av ketonvärdet.

  Du kan utföra en ketonmätning direkt med din Wellion GALILEO GLU / KET-mätare och en Wellion GALILEO ketonteststicka. Dessa är förpackade individuellt, så du kan alltid bära en eller två i din mätarväska. Alltid förberedd för mätning. Ingen kodning är nödvändig, enheten känner automatiskt av vilken teststicka som används.

   

  Wellion GALILEO GLU-KET mätaren finns även med en utmatningsknapp av teststickan för att möta de höga hygienkrav som finns på sjukhus och vårdenheter.

  Wellion GALILEO GLU / KET blodsockermätare överskrider alla kriterier i nya EN ISO 15197: 2015.

  Studien "System accuracy asessments with a blood glucose meter with comined glucose and ß-hydroxybutyrate measurement capabilities" visar den höga noggrannheten på ± 10% gällande glukosmätningar.

  Wellion GALILEO GLU / KET-mätaren kan också vara en pålitlig följeslagare när du vill mäta dina ketonnivåer som en del av en ketogen diet. Mät bara med en droppe blod från fingertoppen (så enkelt som att mäta blodsockret).

  Den exakta hanteringen av Wellion GALILEO GLU / KET-blodsockermätaren finns i användarhandboken. Finns att ladda ner (under nedladdningar). 

  Wellion GALILEO GLU / KET blodsockermätare används med Wellion GALILEO blodsockerteststickor och Wellion GALILEO ketonteststickor.

   

  Ingen kodning

  Stora, tydliga siffror

  Upplyst display

  6 alarma

  Genomsnitt

  USB-uttag

  Hypo- och hyperlarm

  Upplyst teststicköppning

  Fyra olika markörer

  Utmatningsknapp (plus model)

  1000 tester batterilivslängd

  2x CR2032 batterier


  Blodsocker

  5 sekunds mättid

  500 resultat sparade I minnet

  0,5 mikroliter blod

  Ketoner

  8 sekunders mättid

  100 resultat sparade I minnet

  0,8 mikroliter blod

   

   

  Wellion GALILEO GLU/KET - gul

  ordernummer: WELL10-03KYSEMM
  344.00 SEK
  antal

  Wellion GALILEO GLU/KET - svart

  ordernummer: WELL10-03KBSEMM
  344.00 SEK
  antal