Insulin

Metabolismen i kroppen kräver hormonet insulin. Det transporterar glukos från blodet till cellerna där det behövs för energiproduktion. Kolhydrater från maten bryts ned i tarmarna, bland annat till glukos. Dessa glukosmolekyler kommer in i blodet och distribueras därifrån till kroppens alla celler. Insulinet öppnar cellerna för sockermolekylerna.

Om du är en person med diabetes som behöver insulininjektioner, betyder det att din kropp inte kan producera tillräckligt med eget insulin. Om det saknas insulin ökar blodsockernivån snabbt och kan leda till ketoacidos eller till och med i ketoacidotisk koma. Men tack vare individuellt anpassad insulinbehandling kan du leva ett i stort sett ett aktivt och hälsosamt liv utan restriktioner.

 

Självansvarig specialist

Insulinberoende personer med diabetes måste exakt känna till insulinets verkan. Men mer än så. De måste förstå hur insulin, diet och aktivitet fungerar tillsammans för att säkerställa att den nödvändiga insulinnivån alltid finns i blodet. Intensiv utbildning är nödvändig för att den självansvariga specialisten ska kunna hantera sitt liv nästan som en frisk person. Detta är viktigt för både personer med typ 1 och typ 2-diabetes. Olika insulinåtgärder gör det möjligt för människor att nå en hög flexibilitet inklusive hög träningsnivå.  

Anpassning av insulinleverans till situationer i det dagliga livet

När matintag eller träningsaktiviteter skiljer sig mycket från vanliga dagliga livssituationer måste insulindosen anpassas tillräckligt. Du kan kontrollera dina åtgärder genom att testa blodsocker oftare. Om blodsockernivån fortsätter att vara förhöjd under en längre tid är det nödvändigt att anpassa insulindosen enligt din läkares anvisningar.

Insulinproduktionen

Insulin upptäcktes först i bukspottkörteln och undersöktes av två kanadensiska forskare med namnet Dr. Rederick G. Banting och Charles H. Best år 1921. Fram till förra sekelskiftet framställdes insulin från grisar och nötkreatur. Idag används nästan alltid biosyntetiskt producerat insulin som bearbetas från rekombinant genetisk teknik. Mikroorganismer som medicinsk jäst är programmerade att producera insulin som är identiskt med humant insulin.

Typer av insulin

Det finns två huvudtyper av insulin: vanliga insulin och insulinanaloger. Inom båda grupperna skiljer vi mellan kort-, mellan-, långverkande samt mixinsuliner. De skiljer sig från varandra när det gäller effetktsnabbhet, när den starkaste effekten uppnås och hur länge verkan bibehålls. Olikheten beror på skillnaden i struktur och därför tar det olika lång tid från resorptionen från fettvävnaden till blodet. Valet av insulin för en person med diabetes beror på livsstil och behov. Beslutet om insulinval tas tillsammans med läkaren.

 

Läs mer:
Orala diabetesmediciner
Typer av insulinbehandling
Injektionsteknik

 

Koncentration av insulin

I de flesta länder finns endast U100-insulin tillgängligt (1 ml vätska innehåller 100 IE insulin). Observera när du reser i andra länder att insulin med olika koncentration kan finnas (U40).

Var noggrann med att använda rätt sorts insulin för att undvika under-eller överdosering.

 

 

Kortverkande insulin

Analogt insulin

Effekten av kortverkande insulin börjar omedelbart efter injektionen (10 minuter efter injektionen). Effektens topp utvecklas efter 60 (30 till 90) minuter. Sammantaget fortsätter effekten i två till tre timmar. Se diagrammet nedan för att få mer information om effektens spektrum.


På grund av denna snabba insättning av dessa nya korttidsinsuliner (analoga insuliner) är det inte nödvändigt att vänta mellan insulininjektionen och måltiden om blodglukosresultatet är OK. Analoga insuliner kan injiceras före, under eller omedelbart efter måltiden, vilket ger en hög grad av flexibilitet.

 

  Långtidsverkande insulin

  Långtidsverkande insulin täcker kroppens konstanta basbehov av insulin och kallas därför också basinsulin.

  Det finns följande huvudgrupper av långverkande insuliner:

  1. NPH-insulin (kan injiceras med en insulinpenna)

  2. Analoga insuliner med fördröjd verkan: glargin, detemir, glulisin (kan injiceras med en insulinpenna)

  3. Insuliner med fördröjd verkan

   

   NPH-insulin

   NPH står för Neutral Protamin Hagedorn. Det släpps långsamt och ger effekt på medellång sikt. Insulin är bundet till bäraren NPH vilket orsakar fördröjning av resorption i blodet. Beroende av dos kan fördröjningen vara annorlunda. Normalt är effekten 12 (8 - 16) timmar. Effektens topp utvecklas efter 4 till 6 timmar.

   Zinkinsulin

   Beroende på graden av insulin som kristalliseras ger de effekten mellan 12 och 16 till lång sikt (24 - 46).

   Analogt insulin med fördröjd verkan

   En av de nyare utvecklingarna av insulinanaloger är analoger med fördröjd verkan som glargin, detemir eller glulisin. Deras effekt varar längre (i genomsnitt 24 timmar) än NPH-insulin. D har en jämnare effekt och minskar därför risken för hypoglykemi.

    

   Mixinsulin

   Vanliga och NPH-insuliner, med försenad verkan kan blandas. Mixinsulinet (direktverkande + NPH) kan anpassas till de individuella behoven hos en person med diabetes. Farmakodynamiken för båda komponenterna kommer att förbli densamma.

   Mixinsuliner finns med olika definierade förhållanden i färdiga injektionspennor.

   Blandade analoger är färdiga blandningar av kortverkande insulinanaloger och en komponent med fördröjd verkan.

    Den kortverkande delen täcker insulinbehovet vid måltider medan komponenten med försenad verkan tar hand om basala behov. Mixsanaloger kan injiceras direkt vid måltiden och risken för att utveckla en hypoglykemi minskar.

     

    Läs mer:
    Orala diabetesmediciner
    Typer av insulinbehandling
    Injektionsteknik