Teststickor för blodglukos
För blodglukosmätning med alla Wellion CALLA-mätare

  Wellion CALLA blodsockerteststickor

  ETT PÅLITLIGT BLODSOCKERVÄRDE MED ENDAST EN LITEN DROPPE BLOD

   

  De praktiska Wellion CALLA-blodsockerteststickorna används med Wellion CALLA-mätarna (Wellion CALLA Light, Wellion CALLA Dialog) för att mäta blodsockernivån i färskt kapillärblod.

  Wellion CALLA-mätare är perfekta för hemmabruk och för professionellt bruk.

   

  Hantering

  1. Ta en Wellion CALLA blodsockerteststicka ur burken och stäng den omedelbart igen. Sätt i teststickan i mätaren för att starta. Displayen visar symbolerna för teststicka och den blinkande bloddroppen.

  2. Tryck blodprovstagaren (med en ny lansett)  mot sidan av fingertoppen och tryck på frigöringsknappen för att sticka och få en bloddroppe.

  3. Håll nu spetsen på teststickan i en liten vinkel in i blodprovet. Teststickan suger automatiskt upp blodet. Mätaren piper för att meddela när det finns tillräckligt med blod. Displayen visar nedräkningen och efter några sekunder visas resultatet på displayen.

   

  Användbara tips

  • Använd inte utgångna teststickor. Kontrollera utgångsdatumet som anges på burken och förpackningen.

  • Stäng burken med teststickan omedelbart efter att du tagit ur en teststicka för att skydda de återstående teststickorna från fukt.

  • Använd teststickor omedelbart efter att du tagit bort dem ur burken.

  • Använd inte våta eller skadade teststickor.

  • Undvik direkt solljus och värme. Förvara teststickorna i en torr, sval miljö (inte i badrummet).

  • Skriv öppningsdatumet på etiketten på burken. Kassera de återstående teststickorna 6 månader efter att de öppnats.

  • Kassera den använda teststickan och lansetten omedelbart efter testningen.

   

  Förpackningsenheter: 10 st eller 50 st

   

  En blodsockerteststicka från Wellion är en högteknologisk produkt. Teststickan består av olika lager där elektroder används i en komplex process, medan ett biologiskt substrat - glukosoxidas - appliceras i reaktionszonen i en exakt procedur. Glukosoxidas är ett enzym som reagerar mycket specifikt med glukosen i blodet. Denna reaktion ger en elektrisk signal som omvandlas av mätaren till ett motsvarande blodsockervärde som visas på displayen.

   

  Wellion CALLA Teststickor - 50 st.

  ordernummer: WELL915
  245.00 SEK
  antal
  Wellion CALLA Teststreifen - 10 Stück Packung, Blutzuckermessung

  Wellion CALLA Teststickor - 10 st.

  ordernummer: WELL910
  55.00 SEK
  antal