Wellion CALLA Light Blutzuckermessgerät

Blodglukosmätare
Extra stort siffror och upplyst display

  Wellion CALLA Light Blodglukosmätare

  SÄRSKILT BRA LÄSBARHET

  Stor belyst display och mycket stora siffror

   

  Lätt att mäta: Sätt bara in Wellion CALLA blodsockerteststickan i teststicksfacket och Wellion CALLA Light startar automatiskt. Med Använd en ny lansett och Wellion blodprovstagare för att få en liten droppe blod. Teststickans spets suger upp blodet i reaktionszonen, där det aktuella blodsockervärdet mäts. Efter nedräkningen visar visar resultatet med stora siffror på den upplysta displayen.

   

  Enkel hantering och god läsbarhet

  Den praktiska och ovanliga formen på Wellion CALLA Light blodsockermätare är ett blickfång. Den halkfria beläggningen gör det lättare att utföra mätningen, eftersom mätaren förblir säkert på plats under utförandet.

  För en bättre bedömning av dina blodsockervärden över längre tidsperioder kan du ge ditt blodsockervärde en markör direkt efter mätningen (visar före eller efter måltid) som också sparas i minnet. Dessutom kan medelvärdena 1, 7, 14, 30, 60 och 90 dagar visas. Denna information hjälper dig och vårdpersonal att bättre bedöma din diabetes och dess inställning.

  På Wellion CALLA Light blodsockermätare kan du ställa in 3 individuellt justerbara ljudlarm för att påminna dig om att mäta ditt blodsocker. Du kan också ställa in enskilda blodsockergränser för lågt och högt blodsocker. Blodsockervärden som faller under eller överskrider dessa gränser markeras på displayen med "HYPO" eller "HYPER". Fabriksinställningarna är 3,9 mmol/l för hypoglykemi och 13,9 mmol/l för hyperglykemi. Inställningarna kan ändras var för sig. Hypo / hyper larm leder till en ökad medvetenhet och säkerställer därmed att korrekta behandlingsåtgärder vidtas.

  Minnet i Wellion CALLA Light blodsockermätare innehåller 500 värden med datum, tid och valfriamarkörer, som enkelt kan visas och rullas genom att använda piltangenterna. Mätresultaten kan läsas särskilt bra från bakgrundsbelyst display, vilket ytterligare underlättas av de särskilt stora siffrorna. Den exceptionellt goda läsbarheten är till stor hjälp för många människor.

   

  Den exakta hanteringen av Wellion CALLA Light-glukosmätaren finns i användarhandboken som finns att ladda ner. Mer om självövervakning av blodglukos finns här.

  Wellion CALLA lätt blodsockermätare används med Wellion CALLA blodsockerteststickor.

   

  Ingen kod

  Stora, tydliga siffror

  Bakgrundsbelysning

  Markör före och efter måltid

  Hypo- och hyperalarm

  Genomsnitt

  3 individuella larm

  Ergonomisk design

  6 sekunder mättid

  0,6 mikroliter blod

  500 resultat i minnet

  1000 test batterilivslängd

  2x AAA-batterier

  USB-anslutning

   

   

  Wellion CALLA Light - vit

  ordernummer: WELL903LWSEMM
  344.00 SEK
  antal