Blodsockermätare
Glukos- och Ketonmätning i en och samma mätare
Bluetooth-funktion

  Wellion GALILEO GLU/KET BTE Glukos- och Ketonmätning

  EN MÄTARE - 2 VÄRDEN

  Överför och hantera data via Bluetooth och en App - för din personliga diabeteshantering

   

  För personer med diabetes är blodsockerövervakning en daglig rutin. Glukos/blodsocker är kroppens huvudsakliga energileverantör.

  Med Wellion GALILEO GLU/KET BTE-mätare kan du nu mäta ditt blodsocker och ketoner samt överföra dina resultat via Bluetooth. Hantera data via Wellion-appen - för din personliga diabeteshantering.  Wellion-appen finns att ladda ner i Google Play Store och i Apple App Store. Sätt enkelt in Wellion GALILEO-blodsockerteststickan i den upplysta teststicksporten. Mätaren aktiveras automatiskt och sen sugs bloddroppen in i spetsen av teststickan. Efter nedräkning visar Wellion GALILEO blodsockermätare det aktuella värdet med stora siffror på den bakgrundsbelysta displayen.

  Kroppen kan bara använda glukos som energi om det finns tillräckligt med insulin samtidigt. Om insulin saknas måste kroppen ta till fettsyror som alternativ energikälla – detta producerar ketoner, som i höga koncentrationer kan leda till livshotande diabetisk ketoacidos. När blodsockernivåerna är höga bör därför även ketonnivån i blodet mätas för att i tid kunna förhindra utvecklingen av diabetisk ketoacidos.

   

   

  Hypervarning/ Ketoacidos förvarning

  Hyperalarmgränsen är optimal för att hjälpa dig att upptäcka en risk för ketoacidos i tid. Om din mätare visar ett hyperlarm samtidigt som din glukosavläsning, rekommenderas att du gör en ketonavläsning.

  Du kan utföra en ketonmätning direkt med din Wellion GALILEO GLU/KET BTE-mätare och en Wellion GALILEO ketonteststicka. Dessa är individuellt förpackade, så att du alltid kan ha en eller två i din mätarväska och vara förberedd för användning närsomhelst. Ingen kodning behövs och mätaren känner automatiskt igen vilken teststicka som används.

  Wellion GALILEO GLU/KET BTE-blodsockermätare överträffar alla kriterier i EN ISO 15197:2015.

  Studien "Systemnoggrannhetsbedömningar med en blodsockermätare med mätkapacitet för kombinerad glukos och ß-hydroxibutyrat" visar den höga noggrannheten på ± 10 % av Wellion GALILEO-mätare i glukosmätningar.

   

  Wellion GALILEO GLU/KET BTE-mätare kan också vara en pålitlig följeslagare när du vill mäta dina ketonnivåer som en del av en ketogen diet. Mät helt enkelt med en droppe blod från fingertoppen (så enkelt som att mäta blodsocker). Mer om självövervakning av blodsocker finns här.

  Den exakta hanteringen av Wellion GALILEO GLU/KET BTE blodsockermätare finns i användarhandboken som finns att ladda ner.

  Wellion GALILEO GLU/KET BTE blodsockermätare används med Wellion GALILEO blodsockerteststickor och Wellion GALILEO ketonteststickor.

   

   

  Blodsocker

  5 sekunders testtid

  0,5 mikroliter blod

  500 resultat i minnet

  Keton

  8 sekunders testtid

  0,8 mikroliter blod

  100 resultat i minnet


  1000 tester batteritid

  USB-anslutning

  Blodsocker & ketoner: ingen kod

  Stora, tydliga siffror

  Bakgrundsbelysning

  Upplyst teststicksport

  Utskjutningsknapp (plusversion)

  Fyra olika markörer

  6 alarm

  Hypo- och hyperlarm

  medelvärden

   

   

  Wellion GALILEO GLU/KET BTE

  ordernummer: WELL10-03KBTESEMM
  399.00 SEK
  antal