Blodsockerteststickor
för blodsockermätning med Wellion NEWTON GDH-FAD BTE

  Wellion NEWTON GDH-FAD blodsockerteststickor

  ett tillförlitligt blodsockervärde med endast en liten bloddroppe

   

  Wellion NEWTON GDH-FAD blodsockerteststickor används med Wellion NEWTON-mätaren för att mäta blodsockernivåer. Wellion NEWTON-teststickor kan användas för att testa färskt kapillärt/venöst helblod och färskt neonatalt helblod.


  Wellion NEWTON-mätaren är perfekt för hemmatestning såväl som för användning av proffs.

   

  Hantering

  1. Ta en Wellion NEWTON blodsockerteststicka från folien/ burken. Sätt i teststickan i mätaren för att starta den. Du kommer att se den blinkande bloddroppesymbolen och teststickssymbolen på displayen.
  2. Håll blodprovstagaren (med en ny lansett) mot sidan av fingertoppen och tryck på frigöringsknappen för att sticka och få en bloddroppe.
  3. Håll nu spetsen på teststickan i en liten vinkel in i blodprovet. Teststickan suger in blodet som ett sugrör. Mätaren piper för att meddela dig när det finns tillräckligt med blod för mätningen. Displayen visar nedräkningen och efter några sekunder visas mätresultatet på displayen.

   

  Användbar information

  • Använd inte utgångna teststickor. Kontrollera utgångsdatumet tryckt på teststickans folie/ burk och förpackning.
  • Stäng locket på burken med teststickor OMEDELBART efter att du tagit ut en teststicka för att skydda de återstående teststickorna från fukt.
  • Använd teststickor direkt efter att du tagit ut dem från folien/ burken.
  • Använd inte våta eller skadade teststickor.
  • Undvik direkt solljus och värme. Förvara teststickorna i en torr, sval miljö (inte i badrummet).
  • Kassera den använda teststickan och den använda lansetten omedelbart efter mätningen.

  Förpackningsenheter: 10 eller 50 styck, teststickor individuellt folieförpackade eller i burk

   

  Wellion NEWTON blodsockermätare har en extremt hög mätnoggrannhet: MARD 4,7%
  System Accuracy and Interference Evaluation of a New Glucose Dehydrogenase-Based Blood Glucose Meter for Patient Self-Testing

   

  Wellion NEWTON GDH-FAD Teststickor - 2x 25 stycken

  ordernummer: WELL13-12X2
  250.00 SEK
  antal