Wellion LUNA Cholesterin Teststreifen. High Tech Produkt. Besteht aus verschiedenen Schichten. AUTO CODING Technologie. Handliche Größe. Sip-in-Technologie verhindert eine Kontamination mit Blut. Für das Wellion LUNA Blutzuckermessgerät. 5 Stück und 10 Stück. Foto

Kolesterolteststickor
Ett tillförlitligt blodsockervärde med endast en liten droppe blod

  Wellion LUNA blodglukos teststickor

  Gör livsstilsförändringar och kolesterolsänkningar synliga i hemmet

   

  De praktiska Wellion LUNA blodsockerteststickorna används med Wellion LUNA-mätaren för att mäta blodsockernivån i färskt kapillärblod.

  Wellion LUNA-mätare är perfekta för hemmabruk och för vårdpersonal. With the Wellion LUNA Meter and the matching Wellion LUNA Cholesterol Test Strips, you can conveniently determine your total cholesterol level at home. The measurement at home cannot replace the family doctor, but is intended to make the success of the therapy and your lifestyle changes (nutrition and exercise) visible in a motivating way, especially in addition to the regular check-ups.

   

  Hantering

  1. Ta en Wellion LUNA kolesterolteststicka från behållaren och stäng den omedelbart igen. Sätt i teststickan i mätaren för att sätta på den. Displayen visar symbolen "Chol", den blinkande bloddroppssymbolen och teststickans symbol.

  2. Tryck blodprovstagaren (med en ny lancett) mot fingertoppen och tryck på frigöringsknappen för att sticka och få en bloddroppe.

  3. Håll nu spetsen på teststickan i en liten vinkel in i blodprovet. Teststickan suger blodet som ett sugrör. Mätaren piper för att meddela dig när det finns tillräckligt med blod för testet. Displayen visar nedräkningen och efter 5 sekunder visas resultatet på displayen.

   

   

  Användbara tips

  • Använd inte utgångna teststickor. Kontrollera utgångsdatumet som anges på burken och förpackningen.

  • Stäng burken med teststickor omedelbart efter att du tagit ur en teststicka för att skydda de återstående teststickorna från fukt.

  • Använd teststickor omedelbart efter att du tagit bort dem ur burken.

  • Använd inte våta eller skadade teststickor.

  • Undvik direkt solljus och värme. Förvara teststickorna i en torr, sval miljö (inte i badrummet).

  • Kassera den använda teststickan och lancetten omedelbart efter testningen.

   

  Förpackningsenheter: 5 eller 10 st

   

  Wellion LUNA Teststickor CHOL - 5 stycken

  ordernummer: WELL611CHOL
  219.00 SEK
  antal