Teststickor för blodglukos
Ett tillförlitligt blodsockervärde med bara en liten droppe blod

  Wellion LUNA teststickor för blodglukos

  ETT PÅLITLIGT BLODSOCKERVÄRDE MED ENDAST EN LITEN DROPPE BLOD

   

  De praktiska Wellion LUNA blodsockerteststickorna används med Wellion LUNA-mätaren för att mäta blodsockernivån i färskt kapillärblod.


  Wellion LUNA-mätare är perfekt för hemmabruk och för vårdpersonal.

   

  Hantering

  1. Ta en Wellion LUNA blodsockerteststicka ur behållaren som omedelbart ska stängas igen. Sätt i teststickan i mätaren för att starta den. Displayen visar symbolen "Gluc", den blinkande bloddroppssymbolen och teststickans symbol.

  2. Tryck blodprovstagaren (med en ny lansett) mot sidan av fingertoppen och tryck på frigöringsknappen för att sticka och få en bloddroppe.

  3. Håll nu spetsen på teststickan i en liten vinkel in i blodprovet. Teststickan suger automatiskt upp blodet. Mätaren piper för att meddela när det finns tillräckligt med blod för testet. Displayen visar nedräkningen och efter 5 sekunder visas resultatet på displayen.

   

   

  Användbara tips

  • Använd inte utgångna teststickor. Kontrollera utgångsdatumet som anges på burken och förpackningen.

  • Stäng burken med teststickan omedelbart efter att du tagit ur en teststicka för att skydda de återstående teststickorna från fukt.

  • Använd teststickor omedelbart efter att du tagit ur dem från burken.

  • Använd inte våta eller skadade teststickor.

  • Undvik direkt solljus och värme. Förvara teststickorna i en torr, sval miljö (inte i badrummet).

  • Skriv öppningsdatumet på burkens etikett. Kassera de återstående teststickorna 9 månader efter att de öppnats.

  • Kassera den använda teststickan och lansetten omedelbart efter testningen.

   

  Förpackningsenheter: 10 st, 25 st eller 50 st

   

  En blodsockerteststicka från Wellion är en högteknologisk produkt. Teststickan består av olika lager där elektroder används i en komplex process, medan ett biologiskt substrat - glukosoxidas - appliceras i reaktionszonen i en exakt procedur. Glukosoxidas är ett enzym som reagerar mycket specifikt med glukosen i blodet. Denna reaktion ger en elektrisk signal som omvandlas av mätaren till ett motsvarande blodsockervärde som visas på displayen.

   

  Wellion LUNA Teststickor GLU - 50 st.

  ordernummer: WELL615
  194.00 SEK
  antal
  Wellion LUNA Blutzucker-Teststreifen Verpackung

  Wellion LUNA Teststickor GLU - 10 st.

  ordernummer: WELL610
  55.00 SEK
  antal