Wellion MICRO-PUMP FAQs

 

Hur beräknar handenheten det befintliga insulinet?
IOB baseras på en linjärt avtagande kurva. IOB-tidsperioden ställs in av användaren i inställningarn.

Kan jag stänga av alarmen?
Larm med låg prioritet kommer att visas på skärmen. Larm med medelprioritet kräver att användaren bekräftar på PDA:n, det kommer att stängas av när PDA och PUMP är synkroniserade. 

Vad kommer att hända med all data om jag tappar min handenhet?
Eftersom vi samarbetar med Diasend kan patienter överföra sina pumpdata via mobil APP till molnet.

Vilket typ av minne har handenheten? Hur mycket data lagrar handenheten?
Icke-flyktigt flashminne. PDA-minne kan stödja 100 000 informationsbitar.

Hur precist vet handenheten hur mycket insulin som finns kvar i reservoaren?
Det insulin som finns kvar i reservoaren mäts med hjälp av motorstegräkning. Det vill säga, systemet vet hur många steg som är en full reservoar.

Vad är diametern på kanylen?
0,7 mm för den mjuka kanylen

Av vilket material är den medicinska tejpen på infusionssetet gjord av?
Non-woven material. Ytterligare information fås på begäran

Kan bluetoothfunktionen störa andra bluetooth-enheter
Det är möjligt, men omfattande tester görs vid tillverkningen, och försiktighetsåtgärder visas i användargränssnittet.

Vilken trådlös anslutning använder Wellion MICRO-PUMP?
Proprietärt protokoll baserat på Bluetooth 4.0

Kan jag ta med min pump på flygplanet/via säkerhetskontrollen? Behöver jag stänga av handenheten under flygning?
Ja det kan du. / Handenheten behövs nödvändigtvis inte stängas.(Detta beror på flygbolagens regler.)

Jag åker på semester till ett land med fluktuerande elspänning – kan det skada min pump?
Spänningsintervallet för vår kontakt är 100-240V.

Jag ska till ett land med ett annat eluttag, vad gör jag?
Du måste ha med en adaptor anpassat för det landets eluttag.

Vilken är den maximala höjden Wellion MICRO-PUMP är testad för? Kan jag klättra i berg med min pump?
Pumpen kan användas i miljö med tryckförhållanden 70-106 kPa.

Kan jag använda min pump i en hyperbar syretank?
Det finns en potentiell risk, vi rekommenderar inte det.

Min handenhet laddas inte – vad gör jag?
1. Kontrollera först kabel, adapter, uttag och kontakt för att utesluta dessa faktorer.
2.Om patienten inte har ovanstående problem, kontakta distributören för att byta handenhet.

Min handenhet har varit i en miljö som är varmare än 40 grader/kallare än fem grader celcius. Kan jag fortfarande använda den?
Temperaturen är högre än vår driftstemperatur så det kan orsaka problem för enheter. Ta in enheten i anvisad temperatur och vänta en stund.

Min handenhets skärm fryser, vad gör jag?
Stäng av handenheten och starta sedan om. Om det inte fungerar, kontakta din distributör.

Min handenhet gör ett konstigt ljud. Vad gör jag?
Stäng av handenheten och starta sedan om. Om det inte fungerar, kontakta din distributör.

Min handenhet blev blöt, vad ska jag göra?
Stäng av handenheten och vänta tills den är helt torr och starta sedan om. Om det fortfarande inte fungerar, kontakta din distributör.

Jag fortsätter att få ocklusionslarm, vad ska jag göra?
Testa din BG-nivå först, följ terapin. Kontrollera sedan om reservoaren är blockerad. Om inte, byt infusionsställe på kroppen. (när ett ocklusionslarm är aktiverat måste användaren få detta larm bekräftat på PDA)

Jag fick ett ocklusionslarm, hur vet jag hur mycket insulin jag har missat?
Det kommer att missas cirka 2~4U insulin. Användaren ska kontrollera sin BG-nivå.

Jag fick inget larm för mitt låga batteri/ tom reservoar. Hur kan det vara såhär
Stäng av handenheten och starta sedan om. Om det inte fungerar, kontakta din distributör. (Denna situation är mycket sällsynt)

Min reservoar läcker. Vad gör jag?
Testa din BG-nivå och byt till en ny reservoar.

Jag hade en dålig reaktion på min kanyl, finns det en lösning?
Kanske orsakas det av allergi eller svett läcker in i stället för införandet. Patienter kan välja en annan plats för insättning av kanyl. (Väldigt få personer har detta problem eftersom de kommer att byta pumpbas var tredje dag)

Jag hade en dålig reaktion av häftan, finns det en lösning?
Patienter kan välja en annan plats för insättning av kanyl. Om besvären fortsätter, kontakta din diabetessköterska.

Hur ska jag göra om jag tappat bort min handenhet?
Du måste skicka tillbaka pumpen och vårt tekniska team kommer att koppla bort pumpen med den förlorade PDA:n. Efter det kan du beställa en handenhet för att kombinera den med den pumpen.

Hur ska jag göra om jag tappar bort pumpen?
I PDA-inställningarna kan du välja "återställ till fabrikinställningar" för att koppla bort den borttappade pumpen, och sedan koppla in en ny pump igen

Vad är insulinpumpens automatiska avstängningsfunktion?

  1. "Automatisk avstängning" är en valfri säkerhetsfunktion och en skyddsfunktion för användare. Du kan ställa in en 8-timmars automatisk avstängning på natten. Om du inte använder handenheten eller knappen på pumpen efter 8 timmar, kommer pumpen att sluta leverera insulin och pumpen och handenheten skickar en varning för avstängning.
  2. I initiala inställningar är denna funktion avstängd. Du måste slå på den om du vill använda den här funktionen och du kan ställa in tiden för automatisk avstängning.

I vilket tillstånd behöver du ställa in bolusen?

  1. När du äter måltider med både snabbt och långsamt absorberade kolhydrater såsom vissa typer av snabbmat. En förlängd bolus med mängd nu är en bolus som administreras i två steg – en mängd omedelbart, och resten under en längre tidsperiod.
  2. När du har ätit en lång måltid med långvarig mellanmål, har försenad matsmältning på grund av gastropares är eller för måltider med hög fetthalt, för att administrera en förlängd bolus utan mängd nu (du kan ställa in 30 minuter-8 timmar), ställ in mängden nu till 0 (noll). Ingen omedelbar bolus kommer att administreras.

Vad ska jag göra om det finns bubblor i reservoaren?

  1. Ta ut insulinet 4-8 timmar i förväg och vänta tills det återgår till rumstemperatur.
  2. Dra sakta i dragstången och dra in insulin i reservoaren.
  3. Du kan ta bort bubblorna genom att ta loss reservoaren och fylla den på nytt.

Finns det speciellt insulin för insulinpumpen?
Inget specifikt insulin. Du får det utskrivet på recept. Snabbverkande U100 Insulin kan användas i pumpen.

Påverkar kroppstemperaturen insulinet i reservoaren?
Enligt tillverkarens tester där insulinet i reservoaren utsattes för stark ljusbestrålning och rumstemperatur på 25 ℃ eller 37 ℃ under 10 dagar, visade insulinet ingen väsentlig förändring av stabilitet och fysikalisk-kemiska egenskaper.

Är insulinpumpen vattentät? Kan jag ha den i duschen?
Patchpumpen är vattentät och stänksäker (IPX4). Sänk inte ned pumpen helt i vatten. Om du planerar att bada, simma eller delta i andra vattenaktiviteter, avbryt insulintillförseln och ta bort pumpen från basen

Kan jag använda min pump om jag lämnade handenheten hemma?
Ja, så länge du ställer in basaltillförseln och aktiverar den, även om du lämnar handenheten hemma, kommer pumpen att fungera som inställd basaldos. Om du behöver tillföra en bolus kan du trycka på pumpens snabb-bolusknapp och ge önskad dos.

Hur ska jag göra när jag får varningen om att pumpens batteri är slut?
När pumpen skickar en varning för lågt batteri finns det fortfarande cirka 5 % effekt för att stödja pumpåterspolningen automatiskt. Vänligen ersätt med ett fulladdat batteri.

Vad är det acceptabla avståndet mellan pump och handenhet?
Pumpen och handenheten kommunicerar trådlöst, det effektiva kommunikationsavståndet är 2 meter.

Efter avstängning, hur länge kan minnet lagras i handenheten
Alla register och inställningar för systemet kommer inte att gå förlorade efter avstängning

Vad är leveransnoggrannheten?
Inom intervallet ±5 %

Kan micro SD-kortet också användas för att spara värdena/inställningarna? Kan jag spara mina värden/inställningar på micro SD-kortet?
Nej micro SD-kort exklusivt för Bluetooth-funktionen och ljudspelare. Nej - micro SD-kort är endast för Bluetooth-funktionen och ljudspelaren.