Wellion CLEVER HbA1c Analysator
Automatiserad HbA1c-bestämmning i laboratoriekvalitet
Endast 1 moment – resultat på 5 min

  Wellion CLEVER HbA1c -analysator

  Automatiserad HbA1c -bestämning med endast 1 moment och resultat på 5 minuter - optimalt för många testserier

  Bestäm HbA1c i laboratoriekvalitet med endast ett moment

   

  Wellion CLEVER HbA1c-analysatorn automatiserar HbA1c-tester på vårdcentral, apotek och andra medicinska inrättningar med hög testfrekvens (godkänd för HbA1c-mätning av vårdpersonal). Välj ett av 12 språk (eller ljudlös) för medföljande instruktioner under mätningen. Wellion CLEVER testkit kan förvaras i rumstemperatur och innehåller provtagare, teststickor och buffertlösning för 25 tester.

  Bara applicera blodet - analysatorn gör resten. Med endast 3 μl blod och på 5 minuter bestämmer Wellion HbA1c-analysatorn automatiskt HbA1c. Du kan omedelbart diskutera resultatet med dina patienter och snabbt göra terapijusteringar. Spara tidskrävande uppföljningssamtal, återbesök och administrativt arbete.

   

  Wellion CLEVER HbA1c-analysatorn möjliggör  HbA1c -mätning på bara 5 minuter och 3 mikroliter blod. Lämplig för vårdcentraler, apotek och andra medicinska anläggningar (godkänd för HbA1c-mätning av vårdpersonal).

  Mätningen utförs direkt och efter 5 minuter skrivs ditt HbA1c-värde ut och du kan diskutera ditt mätresultat med din läkare. Optimal tidsbesparing för alla inblandade.

  HbA1c-värdet indikerar den långsiktiga blodsockernivån och är därför en grundläggande hälsoparameter som bör bestämmas regelbundet. För personer med diabetes innebär detta ungefär var tredje månad, för personer utan diabetes åtminstone under den årliga hälsokontrollen.

  Medan den dagliga blodsockermätningen endast mäter den aktuella glukosen i blodet, indikerar HbA1c-värdet den genomsnittliga blodsockerkoncentrationen under de senaste 8-12 veckorna.

   

  Mål- och gränsvärden1,2
  Ingen diabetes mellitus: < 39 mmol/mol
  Ökad risk för diabetes: ≥ 39 till 46 mmol/mol
  Manifest diabetes mellitus: ≥48 mmol/mol
  Målvärden för personer med diabetes: 48 till 64 mmol/mol, beroende på typ, svårighetsgrad, varaktighet och behandling av sjukdomen

   

  Ytterligare funktioner

  • Automatisk sparning av resultat, datum och tid

  • Minneskapacitet = 1000 mätningar

  • Bluetooth-funktion för datahantering

   

  3,7V uppladdningsbart litiumbatteri
  Färg: grå
  Mått: 250 x 195 x 100 mm
  Vikt: 1,2 kg
  Mätområde: 20 - 130 mmol/mol
  Mättid: 5 minuter
  Provvolym: ~3µl
  Kalibrering: Kalibreras med kodchip; ingen ytterligare kalibrering krävs under användning
  Mätprincip: Boronat affinitetskromatografi

   

  References:
  1. HbA1c measurement units are %NGSP or mmol/mol (IFCC).
      Conversion HbA1c %NGSP - mmol/mol: HBA1c(%)-NSGP = (0.09148*HBA1c[mmol/mol]) + 2.152
      NGSP = National Glycohemoglobin Standardization Program
      IFCC = International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
  2. Österreichische Diabetesgesellschaft: Leitlinien für die Praxis 2012.

   

   

  Wellion CLEVER HbA1c-analysatorn är godkänd för HbA1c-mätning av vårdpersonal och möjliggör därmed tillförlitlig och snabb HbA1c-kontroll i alla medicinska anläggningar, vårdcentraler och apotek.