Injektionsteknik

Korrekt insulintillförsel i vävnaden

Undvik komplikationer

 

Rätt injektionsteknik säkerställer korrekt tillförsel av insulin till vävnaden, snabb frisättning av insulin i kroppen och därmed undvikande av komplikationer.

 

Val av injektionsställe

Injektioner måste göras i hudens fettvävnad (subkutan) för att säkerställa bästa möjliga effekt av insulinet.
 
Lämpliga injektionsställen

Insulin kan injiceras på olika platser i kroppen. Din läkare / sköterska kommer rekommendera dig att injicera insulin i låret, magen, skinkorna eller i överarmen. Inom det valda området rekommenderas att byta injektionsställe. I annat fall kan hudirritationer eller svullnader uppstå och det blir svårare att förutse effekten av insulinet.

Snabbverkande insuliner (insulinanaloger och blandade insuliner) bör administreras till följande platser:

 • Mage

 • Lår

För långsamt verkande insulin (insuliner med fördröjd verkan eller mixinsuliner) är det rekommenderade injektionsstället:

 • Skinka

  Insulinresorptionshastighet

  • Lår: långsam

  • Arm: medium

  • Mage: snabbt

  • Skinka: långsamt

   Injektioner i armen rekommenderas inte med undantag när en hjälpande person utför det genom att skapa ett hudveck. Det rekommenderas att varje gång använda olika injektionsställen inom ett område. Varje ny injektion bör vara på ett fingerbreddsavstånd från det senaste injektionsstället.

   Alternera varje vecka mellan vänster och höger kroppshalva. Det finns mallar som hjälper till att få korrekta injektionsplatser i mage och lår (för barn och vuxna). Går att ladda ner från vår websida.

    

   Insulin Delivery Recommendations

   The 4-mm needle is long enough to traverse the skin and enter the subcutane tissue, with little risk of intramuscular (or intradermal) injection. Therefore, it is considered the safest pen needle for adults and children regardless of age, sex, ethnicity, or BMI.

   The 4-mm needle should be inserted perpendicular to the skin (at 90° to the skin surface), not at an angle, regardless of whether a skinfold is raised.

   Very young children (<=6 years old) and very thin adults should use the 4-mm needle by lifting a skinfold and inserting the needle perpendicularly into it. Others may inject using the 4-mm needle without lifting a skinfold.

   Frid AH, Kreugel G, Grassi G, Halimi S, Hicks D, Hirsch LJ, Smith MJ, Wellhoener R, Bode BW, Hirsch IB, Kalra S, Ji L, Strauss KW. New Insulin Delivery Recommendations. Mayo Clin Proc. 2016 Sep;91(9):1231-55. doi: 10.1016/j.mayocp.2016.06.010. PMID: 27594187.

    

   Injektion med hudveck

   För att säkerställa injektion i subkutan vävnad och inte i muskelvävnad rekommenderas att du skapar ett hudveck och injicerar där. I så fall kan längre pennnålar användas. Injektionsvinkeln kan vara 90 ° eller 45 ° - beror på vad personen föredrar. För att hålla huden korrekt bör endast tumme och pekfinger användas. Endast hud och subkutan vävnad bör greppas genom att utelämna muskelvävnad.

   Att återanvända pennkanyler kan vara farligt!
   Kristallierat insulin från föregående injektion kan blockera nålen och leda till en inkorrekt dos insulin.

   Använd en ny pennkanyl vid varje injektion
   Med en ny pennkanyl vid varje injicering kan du själv se till att injektionen blir så smärtfri som möjligt. Pennkanyler har mikrotunna spetsar som skadas efter bara en användning. Vid varje ytterligare användning blir pennkanylerna allt trubbigare och bildar små hullingar. Detta gör ytterligare stick mer smärtsamma och kan till och med skada vävnaden, vilket kan leda till lipohypertrofi. Silikonbeläggningen på pennkanylen slits bort vid första injektionen och återanvändning kan därför orsaka onödig smärta.


   Var noggrann med hygien
   Pennkanylen är en steril engångsprodukt och ska endast användas en gång. Efter varje injektion finns små spår av blod och vävnad kvar på pennkanylen som bara kan ses under ett mikroskop. Vi rekommenderar därför att aldrig använda pennkanylen mer än en gång.

    

   Förvara insulinet rätt

   Insulin är känsligt mot miljöpåverkan. Insulin som inte används, bör förvaras i “grönsaksfacket” i kylen vid 4-8 ° C. Var noga med att det aldrig fryser (inte ens under kort tid). För att motverka en brännande känsla orsakad av injektion av kallt insulin kan du förvara den påbörjade flaskan, ampullen eller insulinsprutan i rumstemperatur och se till att den är skyddad mot direkt solljus och värme. Insulinets fulla effekt är säkerställd under en period av minst 4 veckor.

   Om du måste vistas vid mycket låga eller höga temperaturer under längre tid, t.ex. när du reser, rekommenderas att du lagrar insulin i en speciell kylväska för läkemedel eller en isoleringsbehållare av skum eller frigolit. Om det lagras på rätt sätt ska insulinets beståndsdelar inte förändras. Insulin som förändras förlorar sin blodsockersänkande effekt och får inte användas i något fall. Var försiktig med det när du reser i varma regioner under sommaren.