Insulintyper

En befintlig insulindefekt korrigeras

 

Målet för diabetesbehandlingen är att helt kompensera för den primära funktionsstörningen i kolhydratmetabolismen. Detta mål kan endast uppnås om den berörda personen följer behandlingen korrekt.
 
Tidigare var personen tvungen att anpassa sig till behandlingen, idag är det tvärtom. Behandlingen är anpassad efter individens behov och livsstil.

  Det är särskilt viktigt att personer med typ 2-diabetes förändrar sin livsstil när det gäller träningsaktivitet och kost för att uppnå viktminskning. I vissa fall räcker det för att normalisera blodsockernivån. Om dessa åtgärder inte leder till framgång är orala antidiabetiska läkemedel nästa val. I början av den behandlingen används endast ett läkemedel.

  Om detta inte är tillräckligt kommer läkaren att ordinera en kombination av olika substanser eller till och med insulin, för att få ner blodsockret till målnivån. Idag är det ett mål att tillföra insulin som liknar den fysiologiska produktionen.
   
  I dag försöker man med insulinbehandling komma så nära insulinutsöndringen hos en frisk person som möjligt.

  Dessa är de olika typerna av behandling:

  Prandial insulinbehandling

  Personer med diabetes som har prandial insulinbehandling administrerar regelbundet insulin eller kortverkande insulinanaloger i samband med måltid. Denna metod är perfekt för personer med typ 2-diabetes där kroppen producerar tillräckligt med basinsulin (för fastande tillstånd). Den rätta dosen insulin beror på blodglukosvärdet före måltiden och det planerade intaget av mat. Alternativt, tar personen en angiven dos insulin enligt läkarens råd. Vid prandial terapi behövs inga restriktioner för kost eller livsstil och därmed ökar livskvaliteten.

  Konventionell insulinbehandling (CT)

  Genom att utföra konventionell insulinbehandling injicerar personen med diabetes, mixinsulin två gånger om dagen, morgon och kväll. I vissa fall är det vettigt att administrera mixinsulin tre gånger om dagen, till frukost, lunch och middag.

  Konventionell behandling är det bästa valet för personer med regelbunden daglig rutin som kan ta sina måltider vid fasta tider.

   Detta är viktigt eftersom kombinationen av kort- och långverkande insulin vid bestämda tider kräver regelbundet intag av mat för att undvika hypoglykemi.

   Den största fördelen med konventionell behandling för den berörda personen är att den lätt kan utföras tack vare de fåtaliga injektionerna.

   ​​​

   Intensifierad behandling (ICT)

   Intensifierad insulinbehandling (ICT), Funktionell Insulin Terapi (FIT), Basis-Bolus-Terapi (BBT) - olika namn för moderna typer av insulinterapi när vi försöker kopiera den metaboliska situationen hos friska individer genom flera dagliga injektioner och flera blodsockertest per dag. Tid och matintag kan väljas fritt.

    Principerna för denna behandling är separat applicering av medel- till långverkande insulin (morgon och kväll eller morgon, middag och sen kväll) för att täcka basinsulinbehovet i 24 timmar. Dessutom tillför den berörda personen kortverkande insulin för att täcka behovet av insulin efter måltid eller för att korrigera för höga blodsockernivåer = bolus.

    Personer med diabetes måste beakta tiden mellan insulininjektion och måltid, beroende på vilken typ av insulin som används mellan 0 (insulinanalog) och 30 minuter (vanligt insulin). ICT fungerar bra för personer med typ 1-diabetes, motiverade personer med typ 2-diabetes och graviditesdiabetes. ICT gör det möjligt för folk att uppnå god glykemisk kontroll genom att undvika både hypo- och hyperglykemi. Denna typ av behandling möjliggör anpassning till individuell livsstil. Personer som utför denna typ av terapi behöver intensiv träning. De måste kontrollera blodsockernivån 4-7 gånger om dagen, föra en korrekt dagbok och vara villiga att injicera insulin flera gånger om dagen.

     


    ​​​

    Insulinpumpsbehandling (CSII)

    Ett annat namn för insulinpumpterapi är CSII, vilket betyder kontinuerlig subkutan insulininfusion. Insulinpumpsterapi möjliggör en betydligt bättre diabeteshantering eftersom vi kan tillföra insulin (vanligt insulin eller kortverkande analoger) i mycket små förprogrammerade steg för basinsulinbehov dygnet runt.

     Detta kopierar den fysiologiska funktionen hos en frisk bukspottkörtel då blodsockernivån i ett fastande tillstånd och mellan måltiderna förblir stabil. Beroende på individuella behov hos en person med diabetes kan insulinmängder programmeras anpassade till behovet. Insulin som behövs för att täcka måltider levereras exakt med ett enkelt knapptryck.

     Detta gör det möjligt för personer med diabetes att vara helt flexibla: att utöva sport, sova längre och det fungerar utmärkt att njuta av livet efter noggrann träning med pumpen. Medicinska indikationer för användning av en insulinpump är:  blodsockersvängningar som inte kan kontrolleras; gryningsfenomenet, insulinresistens, omedvetenhet om hypoglykemi, frekvent hypoglykemi, smärtsam diabetesneuropati, motion och graviditet.

      

     Läs mer: 
     Orala diabetesmediciner
     Insulin
     Injektionsteknik