Villkor
> www.wellion.se/sv/villkor

Allmänna villkor för MED TRUST Sweden AB


1. Tillämpningsområde

1.1 MED TRUST säljer sina produkter till konsumenter enbart på grundval av den senaste versionen av följande allmänna villkor. Motstridiga eller avvikande avtalsvillkor erkänns inte.
 
2. Ingående av ett avtal
2.1 Förevisning av produkter I online shopen eller i kataloger och reklamtryck utgör en inbjudan, icke-bindande och förändringsbar, för kunder att göra ett inköp.
2.2 Avtalet träder i kraft när kunden gör en beställning genom vår skriftliga orderbekräftelse eller genom sändning alternativt överlämnande av varor till kunden.
2.3 Om en beställd produkt inte är tillgänglig, förbehåller vi oss rätten att avböja beställningen eller att meddela kunden om ett senare leveransdatum eller leverera en identisk produkt avseende funktion, innehåll och pris. Kunden kommer att underrättas om detta och har rätt att annullera sin beställning inom fjorton dagar efter anmälan samt att returnera varorna på vår bekostnad.
2.4 Vi kommer att elektroniskt lagra elektroniska beställningar gjorda i Internet-Shopen. Kunden kommer att skickas texten till avtalet och våra standardvillkor via e-post om han begär det.
 
3. Priser

3.1 Alla prisuppgifter anges i SEK (svenska kronor) inklusive moms men exklusive frakt- och eventuell förpackningskostnad.
3.2 Innan avtalet ingås, kommer MED TRUST Sweden AB att uppmärksamma kunden på transport-och logistikkostnader som kan adderas till betalningen. Kunden är skyldig att betala dessa kostnader.
3.3 Beställningar på mer än 1000 SEK levereras fraktfritt inom Sverige. För beställningar under 1000 SEK debiteras en fast avgift på 96 SEK plus eventuellt emballage per leverans.
 
4. Betalning
4.1 Betalning kan endast göras med postförskott.
 
5. Leverans, återtagande av vara
5.1 En beställning lämnar generellt vårt företag inom en till två arbetsdagar efter beställningen har inkommit. Den snabba leveransen av varorna kommer att utföras av ett transportföretag vi valt för detta ändamål.
5.2 Förutsatt att inget annat har överrenskommits är rimlig delleverans tillåtet. Förutsatt att kunden inte har intresse av partiell uppfyllelse, berättigar delleveranser inte kunden att häva hela avtalet eller till ersättning.
5.3 Den levererade varan förblir vår egendom tills betalning tagits emot i sin helhet. Du som kund är skyldig att behandla varorna varsamt under hela återtagandeförfarandet.
5.4 Leveranser som sker till ombud ligger kvar i 14 dagar och löses ut med en giltlig id-handling. Löses inte försändelsen ut returneras den till oss. Outlöst paket debiteras med 250 kr.
 
6. Ångerrätt
6.1 Köparen kan returnera alla varor inom 14 dagar efter mottagandet av dem. Köparen är skyldig att betala kostnaderna för returen. Köpeavtalet annuleras för de varor som returneras inom 14 dagar från mottagandet. Alla utbetalningar som gjorts kommer att återbetalas till ett bankkonto som uppgivits av kunden när de levererade varorna har returnerats och kontrolleras.
6.2 Ångerrätt gäller inte varor; som är producerade enligt individuella specifikationer eller som på grund av sin natur inte är lämpade att återlämnas eller som snabbt kan förstöras eller vars hållbarhet har gått ut eller vars krympplast eller förseglade innehåll har öppnats eller vars försegling är bruten.
 


7. Defekter
7.1 Juridiska standardvillkor som gäller för garantin (2001 års version av lagen om garanti) gäller för de varor som levereras defekta. Avbokning vid defekter och skador m.m. måste meddelas skriftligen för att vara juridiskt giltigt.
 
8. Dataskydd
8.1 Vi lagrar och använder data i enlighet med lagen om dataskydd. Vi förbehåller oss rätten att översända lämpliga uppgifter till avtalspartners.
8.2 Vi förbehåller oss rätten att vidarebefordra de uppgifter som krävs till ekonomiska informationsorgan för att kontrollera kreditvärdighet.
8.3 Kunden samtycker till att använda data på det sätt som beskrivs ovan genom att skicka in sin beställning. Kunden får motsätta sig användningen av sina uppgifter när som helst avseende framtida bruk genom att meddela följande adress skriftligen:
 
MED TRUST Sweden AB
Box 30106
200 61 LIMHAMN
Sverige
 
 
9. Tillämplig lag 

9.1 Svensk lag skall tillämpas. Tillämpningen av FN: s konvention angående avtal om internationella köp av varor den 11 april 1980, skall uteslutas.
 
10. Juridisk hemvist

10.1 Juridisk hemvist för en konsument som har sin hemvist, sedvanliga hemvist eller arbetsplats i Sverige, är en av de domstolar som inom vars domkrets konsumenten har sin hemvist, sedvanliga hemvist eller arbetsplats. Juridisk hemvist för alla andra konsumenter kommer att anses vara Malmö.
 
11. Indentifikation av företaget som lämnar erbjudande

MED TRUST Sweden AB
Box 30106
200 61 LIMHAMN
SVERIGE
Tel: (+46) 0733 10 77 75
e-post: info@medtrust.se
 
Org. Nr. 556719-2223
Bankgiro: 5554-3441
 
 
Villkor för leverans och transport
 
Leverans
Alla orderingångar t.o.m.16.00 måndag till fredag lämnar som regel vårt lager inom en till två dagar.
 
Förutsatt att den som beställer varor är en konsument, kommer MED TRUST att bära risken för oavsiktlig förstörelse och oavsiktliga försämring av varor som beställts tills de överlämnas till beställaren.
 
Transportkostnader
Beställningar på mer än 1000 SEK levereras fraktfritt inom Sverige. För beställningar under 1000 SEK debiteras en fast avgift på 96 SEK.
 

Den här webbplatsen innehåller information om produkter som är riktade till en bred kundkrets och kan innehålla produkter eller information som annars inte är tillgängliga eller giltiga i ditt land. Observera att vi inte tar något ansvar för sådan tillgänglig information som kan vara oförenlig med något rättsligt förfarande, föreskrift, registrering eller sedvänja i ditt hemland.