Wellion Histora
> www.wellion.se/sv/kontakt/Wellion_Histora

Wellion Historia


• 2006 Europeiskt distributionsnät med varumärket Wellion
 
• Sedan april 2008 är MED TRUST ISO9001 certifierat
 
• Sedan oktober 2009 MED TRUST is ISO13485 certifierat

Den här webbplatsen innehåller information om produkter som är riktade till en bred kundkrets och kan innehålla produkter eller information som annars inte är tillgängliga eller giltiga i ditt land. Observera att vi inte tar något ansvar för sådan tillgänglig information som kan vara oförenlig med något rättsligt förfarande, föreskrift, registrering eller sedvänja i ditt hemland.