Varningssingnaler

Varningssingnaler


Är ditt husdjur diabetiker?
Känn igen varningssingnalerna och be din veterinär om en förbyggande medicinsk kontroll.

  Ökad törst
  Ökad urinering
  Hetsätning
  Brist på energi
  Viktminskning trots ökat intag av mat

Den här webbplatsen innehåller information om produkter som är riktade till en bred kundkrets och kan innehålla produkter eller information som annars inte är tillgängliga eller giltiga i ditt land. Observera att vi inte tar något ansvar för sådan tillgänglig information som kan vara oförenlig med något rättsligt förfarande, föreskrift, registrering eller sedvänja i ditt hemland.