Varför en speciell blodsockermätare för hundar, katter och hästar?

Varför en speciell blodsockermätare för hundar, katter och hästar?


Det första steget i hanteringen av diabetes hos djur är att förstå sjukdomen. Det är viktigt att veta att syntomen för diabetes på djur är liknande dem på människor, men särskild kalibrerad utrustning krävs för att testa blodsockret.

why a meter for animals? SE:  (© )
Den här webbplatsen innehåller information om produkter som är riktade till en bred kundkrets och kan innehålla produkter eller information som annars inte är tillgängliga eller giltiga i ditt land. Observera att vi inte tar något ansvar för sådan tillgänglig information som kan vara oförenlig med något rättsligt förfarande, föreskrift, registrering eller sedvänja i ditt hemland.