Varför är det viktigt att mäta blodsocker i hemförhållanden?

Varför är det viktigt att mäta blodsocker i hemförhållanden?


Socker som lagras i levern släpps ut i blodet hos djur i stressiga situationer för att kunna vara redo för “flykt” eller “kamp”. Denna reaktion har en direkt inverkan på blodsockernivåerna. När blodsockret på ditt husdjur är mätt vid avslappnade och vanliga förhållanden hemma, blir resultaten mycket mer tillförlitliga eftersom det orsakar mindre stress för sällskapsdjur och även för ägaren.
 
Hemövervakning av blodsocker är praktiskt, stressfritt och av stor vikt för en optimal behandling hos en veterinär. Diabeteshandlingen av ditt husdjur kan helt ställas in med hjälp av dessa data.

:  (© )

En stabil katt med diabetes bör ha en blodsockernivå på ca 6,7–19,4 mmol/L under större delen av dagen.*

:  (© )

En stabil hund med diabetes bör ha en blodsockernivå på ca 5,6–13,8 mmol/L under mestadelen av en 24 timmars period.*

:  (© )

Kontakta en veterinär och följ hans eller hennes behandlingsråd vad gäller målintervall för häst.*
 
 
 
 
Det är viktigt att motivera djuren med hjälp av positiv förstärkning som:

  • Utför testing av blodsockret i lugna och avslappnade förhållanden
  • Ge något “Gott” som en belöning
  • Använd en lansettanordning som bara ger ett tyst “klick”


Kontrolle zu Hause SE:  (© )

Viktigt!
 
Oroa dig inte efter en diabetesdiagnos på ditt husdjur.
 
Aktiv hantering av diabetes och professionell vård av veterinär är grunden för framgångsrik behandling av diabetes hos ditt husdjur.

Den här webbplatsen innehåller information om produkter som är riktade till en bred kundkrets och kan innehålla produkter eller information som annars inte är tillgängliga eller giltiga i ditt land. Observera att vi inte tar något ansvar för sådan tillgänglig information som kan vara oförenlig med något rättsligt förfarande, föreskrift, registrering eller sedvänja i ditt hemland.