Användbar information i hanteringen av diabetes på djur

 • Använd uteslutande Wellion GLUCO CALEA avsedd för djur
 • Testa blodsockret två gånger om dagen före måltid
 • Gör anteckningar om blodsockertestets resultat, mängden mat, insulindoser och tid för mätning i Wellion dagboken
 • Kontakta din veterinär om testresultatet är utanför intervallet som givits av veterinären
 • Om blodsockret är under 70mg/dl, gör om testet för att känna igen en hypoglykemi i tid. Behandla lågt blodsocker med Wellion flytande socker
 • Ge bara den mängd mat som avtalats med din veterinär innan insulin ges till ditt husdjur
 • Informera din veterinär om beetendet på ditt husdjur har förändrats


Vad att undvika?

 • Använd inte en blodsockermätare som är avsedd för blod från människor
 • Öka eller minska inte mängden mat utan att samråda med din veterinär
 • Efter injektion av insulin bör ditt husdjur inte vara väldigt aktivt
 • Ge inte insulin till ditt husdjur om det vägrar att äta någon mat eller om det kräks
 • Ändra inte insulindosen utan att rådfråga din veterinär


Den här webbplatsen innehåller information om produkter som är riktade till en bred kundkrets och kan innehålla produkter eller information som annars inte är tillgängliga eller giltiga i ditt land. Observera att vi inte tar något ansvar för sådan tillgänglig information som kan vara oförenlig med något rättsligt förfarande, föreskrift, registrering eller sedvänja i ditt hemland.