Diabetes hos djur
> www.wellion.se/sv/animals-diabetes

Diabetes hos djur

Det första steget i hantering av diabetes hos djur är att förstå sjukdomen. Det är viktigt att veta att symptomen för diabetes på djur är liknade dem på människor, men särskilt kalibrerad utrustning krävs för att testa blodsockret. 1 av 200 katter och 1 av 500 hundar är typ 1 eller typ 2 diabetiker.

why a meter for animals? SE:  (© )

Diabetes skiljer sig från en djurart till en annan. Av den anledningen är det viktigt att känna igen symptomen på ett tidigt stadium och diskutera resultaten med en veterinär. Om det finns indikation för diabetes, bör ytterligare läkarundersökningar utföras. Ju tidigare diabetes upptäckts dest tidigare kan kort- och långsiktiga komplikationer av diabetes förebyggas.
 
Regelbundna blodsockertester är basen för en framgångsrik behandling av diabetes. Blodsockertest bör utföras under kända förhållanden i en hemmiljö vilket är en del av en holistisk vård.

Den här webbplatsen innehåller information om produkter som är riktade till en bred kundkrets och kan innehålla produkter eller information som annars inte är tillgängliga eller giltiga i ditt land. Observera att vi inte tar något ansvar för sådan tillgänglig information som kan vara oförenlig med något rättsligt förfarande, föreskrift, registrering eller sedvänja i ditt hemland.