Villkor för användning
> www.wellion.se/sv/Villkor_foer_anvaendning

Användarvillkor


1. Råd
 
1.1 Vår hemsida innehåller inte terapeutiska tips eller information. Du bör under alla omständigheter kontakta en läkare om du har problem med din hälsa. Endast den läkare som behandlar dig kan ge en diagnos och påbörja den nödvändiga behandlingen.
 
 
2. Undantag från ansvar
 
2.1 Vi kontrollerar och uppdaterar informationen på vår hemsida kontinuerligt. Ändå kan denna information ha ändrats under tiden. Vi kan därför inte ta ansvar eller garantera att informationen är uppdaterad, korrekt och fullständig. MED TRUST är inte ansvarigt för innehållet och presentationen av andra webbplatser, till vilka hänvisning görs med hjälp av en länk. Dessutom antar vi inget ansvar för information på webbplatser från tredje part som hänvisar genom länk till MED TRUST webbsidor.
 
 
3. Länkar
 
3.1 Länkar till tredje parts webbplatser erbjuds i syfte att tillhandahålla en tjänst. MED TRUST uttrycker inte någon åsikt om innehållet i tredje parts webbplatser och uttryckligen frånsäger sig allt ansvar för information som tillhandahålls av tredje part och användningen av den.
 
 
4. Varumärken
 
4.1 Alla namngivna varumärken tillhör den relevanta ägaren. Frånvaron av en hänvisning till ett varumärke innebär inte att varumärket inte är skyddat.
 
 
5. Dataskydd
 
5.1 Vi ger skyddet för dina personuppgifter en mycket hög prioritet. Se vår dataskyddsförklaringen för mer information.
 
 
6. Beställning av produkter
 
6.1 Du kan beställa våra produkter via telefon eller online i vår butik. Dessa order är föremål för våra separata regler och villkor.
 
 
7. Identifiering av bolag som lämnar erbjudandet
 
MED TRUST Handelsgesm.b.H
Gewerbepark 10
7221  Marz
Österrike
 
e-mail: office@medtrust.at
 
Managing director: Werner Trenker
FN (Company Number):  163015d
LG (Regional Court): Eisenstadt
DVR (Data Processing Registration Number): 0935859
UID (VAT Identification Number): ATU 43445802
Member of the WKÖ
 
 
Marz, 2010-08-01

Den här webbplatsen innehåller information om produkter som är riktade till en bred kundkrets och kan innehålla produkter eller information som annars inte är tillgängliga eller giltiga i ditt land. Observera att vi inte tar något ansvar för sådan tillgänglig information som kan vara oförenlig med något rättsligt förfarande, föreskrift, registrering eller sedvänja i ditt hemland.