HbA1c Analyzer
> www.wellion.se/sv/Produkter/hba1c

Wellion BONA Hba1c-analysator

Vet du ditt Hba1c?
Få reda på ditt långtidsblodsocker på bara 5 minuter!


Wellion BONA HbA1c analysator i ett praktiskt litet format möjliggör snabb och enkel HbA1c-mätning på vårdcentraler,  läkarmottagningar,  apotek och andra medicinska enheter  (godkänd för HbA1c-mätning av vårdpersonal). Alla element - från testprestanda till lagring av de enskilda testkitskomponenterna - förenklar rutinerna kring HbA1c-mätning.
 

Wellion BONA HbA1c Analyzer IFCC:  (© )

Wellion BONA HbA1c Analyzer (mmol/mol) - How to make a HbA1c

 
Mätningen kan utföras omedelbart och inom 5 minuter kommer ditt  HbA1c-värde att skrivas ut och ditt mätresultat kan direkt diskuteras  med din vårdgivare. Optimal tidsbesparing för alla inblandade.
 
HbA1c-värdet anger den långsiktiga blodsockernivån och är därför en  grundläggande hälsoparameter som bör kontrolleras regelbundet. Speciellt  för personer med diabetes bör värdet kontrolleras ungefär var tredje  månad. För personer utan diabetes kan det åtminstone  utföras vid den  årliga hälsokontrollen.
 
Medan den dagliga blodsockermätningen mäter den aktuella glukosen i  blodet, anger HbA1c-värdet den genomsnittliga blodsockerkoncentrationen  under de senaste 8-12 veckorna.
 
Mål- och gränsvärden 1,2
Ingen diabetes mellitus: <39 mmol /mol (5,7%)
Ökad risk för diabetes: ≥39 till 46 mmol/mol (5,7% till ≤6,4%)
Manifest diabetes mellitus: ≥48 mmol/mol (6,5%)
Målvärden för personer med diabetes: 48 till 64 mmol/mol (6,5% till  8%), beroende på typ, svårighetsgrad, varaktighet och behandling av  sjukdomen
 
Ditt långtidsblodsocker direkt på plats
Ditt HbA1c-värde kan kontrolleras direkt på plats hos vårdgivare eller apotek  
Bara ett besök
Du kommer att få dina resultat direkt, du behöver inget ytterligare besök för att diskutera resultaten!   
Flexibelt förebyggande genom screening på bara 5 minuter
Vet du ditt HbA1c-värde? Det finns ca 500 000 personer med diabetes i  Sverige samt att ytterligare 150 000 kan ha diagnosen utan att veta om  det. Ta reda på mer om ditt HbA1c nu och bli mer aktiv för din hälsa!   
Garanterad tidsbesparing
Resultat på 5 minuter genom att enkelt mäta med Wellion BONA HbA1c analysator   
Mätningsresultat direkt
Med Wellion BONA-skrivaren kan ditt HbA1c-värde enkelt skrivas ut och tas med.
Snabbare beslut möjliggör förbättrad terapi
Det omedelbara resultatet möjliggör en snabb analys av situationen och individuell terapijustering.
 
Wellion BONA HbA1c Analyzer är godkänd för HbA1c-mätning av  vårdpersonal och möjliggör därmed tillförlitlig och snabb HbA1c-mätning  på alla medicinska enheter, läkarmottagningar och apotek.
 
Wellion BONA HbA1c analysator mäter långsiktiga blodsockernivåer på bara 5 minuter!

  • Bara fem minuter och tre steg till ditt mål (1.Sätt i teststickan 2. Tillsätt buffert 3. Applicera blodprovet)
  • Bärbart handformat för maximal flexibilitet – på mottagningen OCH för hembesök
  • Enkel mätprocedur - röstfunktion åtföljer varje steg


Minsta ansträngning, perfekt resultat
- Hög noggrannhet med NGSP och IFCC dubbelcertifiering
- Högsta precision med CV <3% och endast 3 mikroliter blodvolym
- Ingen störning från hemoglobin (Hb) -varianter eller instabila Hb-former
 
Ytterligare funktioner
  • Automatisk sparande av resultat, datum och tid
  • Minneskapacitet = 1000 mätningar
  • Bluetooth-funktion för datahantering


 
3,7V uppladdningsbart litiumbatteri
Färg: svart och vit
Mått: 125 x 65 x 22 mm
Vikt: 98 g
Mätområde: 4,0% - 14% (20 - 130 mmol / mol)
Mättid: 5 minuter
Provvolym: ~ 3 µl
Mätområde: 4,0 - 14% (20 - 130 mmol / mol)
Kalibrering: kodchip (ingår i testkitet) - ingen extra kalibrering behövs
Mätprincip: Boronataffinitetskromatografi
 
Referenser:
1.HbA1c-mätenheter är % NGSP eller mmol / mol (IFCC). Omvandling  HbA1c % NGSP - mmol / mol: HBA1c (%) - NSGP = (0,09148 * HBA1c [mmol /  mol]) + 2,152   
NGSP = National Glycohemoglobin Standardization Program IFCC =  International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
2. Österrikiska Diabetesföreningen: Riktlinjer 2012.

Wellion BONA HbA1c Analyzer Printer:  (© )
Den här webbplatsen innehåller information om produkter som är riktade till en bred kundkrets och kan innehålla produkter eller information som annars inte är tillgängliga eller giltiga i ditt land. Observera att vi inte tar något ansvar för sådan tillgänglig information som kan vara oförenlig med något rättsligt förfarande, föreskrift, registrering eller sedvänja i ditt hemland.