SARS-CoV-2 IgM/IgG Ab Antikroppar
> www.wellion.se/sv/../corona/antibody

Wellion SARS-CoV-2 IgM/IgG Ab snabbtest av antikroppar


Detektion av antikroppar mot Covid-19 (Corona)

 
Wellion SARS-CoV-2 IgM / IgG Ab snabbtest av antikroppar är utformat för att detektera IgM- och IgG-antikroppar mot Covid-19. Testet utförs med ett helblodsprov från fingertoppen. Med endast 10 mikroliter blod och på bara 15 minuter kan vårdpersonal utvärdera testet. Testet kan utföras direkt på plats utan behov av laboratorieutrustning.
  • Befintliga antikroppar detekteras kvalitativt med ett kromatografiskt immunanalystest.
 • Snabbt resultat efter endast 15 minuter
 • Testet utförs från ett helblodsprov från fingertoppen - enkel hantering med endast 10 µl blod! (venöst helblod, serum eller plasma är också möjligt)
 • Testet kan göras på vilken plats som helst
 • Inget laboratorie nödvändigt
 • Används av kvalificerad medicinsk personal
 • För epidemiologiska studier
 • För att bedöma en persons immunitet
 • För att hjälpa till att avgöra om vaccination är nödvändig
 • Avlastning för laboratorier


 
Specifications:
Testprincip: kromatografisk immunanalys
Provtyp: kapillärblod från fingertoppen (venöst helblod, serum eller plasma är också möjligt)
Provvolym: 10 µl
Testtid: 15 minuter
Omgivningstemperatur: 15-30 ° C
Förvaringstemperatur: 2-30 ° C
Hållbarhet: 24 månader
Förpackningsstorlek: 40 tester

Wellion SARS-Cov-2 Ab Antibody Übersicht: (© )
Wellion SARS-Cov-2 Ab procedure SE: (© )
Den här webbplatsen innehåller information om produkter som är riktade till en bred kundkrets och kan innehålla produkter eller information som annars inte är tillgängliga eller giltiga i ditt land. Observera att vi inte tar något ansvar för sådan tillgänglig information som kan vara oförenlig med något rättsligt förfarande, föreskrift, registrering eller sedvänja i ditt hemland.