Produkter/SARS-CoV-2 tester/

Wellion SARS-CoV-2 snabbtest

Resultat efter endast 15 minuter | Ag antigentest | IgG/IgM Ab antikroppstest | Covid-19 (Corona)

Wellion SARS-CoV-2 snabbtester är ett snabbt och kostnadseffektivt komplement till PCR-testet. Läkare såväl som övrig sjukvårdspersonal  får optimalt stöd i sitt dagliga arbete. Ett snabbtest visar säkert, tillförlitligt och på bara cirka 15 minuter direkt på plats, om berörda personer har en pågående infektion av COVID-19  ( Wellion SARS-CoV-2 Ag antigen test) eller om det  redan har producerats detekterbara antikroppar (Wellion SARS-CoV-2 IgG / IgM Ab-antikroppstest). Dessutom utan behov av laboratorium eller komplexa tester (Wellions tester är godkända för användning av vårdpersonal).


www.wellion.se/sv/Produkter/corona/