SARS-CoV-2 tester
> www.wellion.se/sv/Produkter/corona

Wellion SARS-CoV-2 snabbtest

Resultat efter endast 15 minuter | Ag antigentest | IgG/IgM Ab antikroppstest | Covid-19 (Corona)

Wellion SARS-CoV-2 snabbtester är ett snabbt och kostnadseffektivt komplement till PCR-testet. Läkare såväl som övrig sjukvårdspersonal  får optimalt stöd i sitt dagliga arbete. Ett snabbtest visar säkert, tillförlitligt och på bara cirka 15 minuter direkt på plats, om berörda personer har en pågående infektion av COVID-19  ( Wellion SARS-CoV-2 Ag antigen test) eller om det  redan har producerats detekterbara antikroppar (Wellion SARS-CoV-2 IgG / IgM Ab-antikroppstest). Dessutom utan behov av laboratorium eller komplexa tester (Wellions tester är godkända för användning av vårdpersonal).


Den här webbplatsen innehåller information om produkter som är riktade till en bred kundkrets och kan innehålla produkter eller information som annars inte är tillgängliga eller giltiga i ditt land. Observera att vi inte tar något ansvar för sådan tillgänglig information som kan vara oförenlig med något rättsligt förfarande, föreskrift, registrering eller sedvänja i ditt hemland.