Wellion GALILEO Teststickor CHOL

Wellion GALILEO GLU/CHOL - för kolesterolmätning


Wellion GALILEO kolesterolteststickan är avsedd att användas med Wellion GALILEO kolesterolmätaren för att kvantitativt mäta kolesterol i kapillärt helblod taget från fingertopparna.
 
Wellion GALILEO kolesterkolteststickan är plasma-kalibrerad för enkel jämförelse med laboratorieresultat.
 
Den är avsedd för självtestning hemma eller vid kliniska situationer av sjukvårdspersonal .

GALILEO CHOL TS 10:  (© )
Den här webbplatsen innehåller information om produkter som är riktade till en bred kundkrets och kan innehålla produkter eller information som annars inte är tillgängliga eller giltiga i ditt land. Observera att vi inte tar något ansvar för sådan tillgänglig information som kan vara oförenlig med något rättsligt förfarande, föreskrift, registrering eller sedvänja i ditt hemland.