Wellion LUNA Teststickor CHOL

Wellion LUNA teststickor CHOL – för kolesterolmätning


Wellion LUNA Teststickor är högteknologiska produkter. Stickorna är tillverkade i olika skikt med elektroder som har placerats med hjälp av en sofistikerad procedur. Under mättiden alstras en viss mängd ström som räknas om till ett kolesterolresultat vilket visas på skärmen.
 
Autokodningsteknik underlättar mätningen vid ett kolesterolprov.
 
Under utvecklingen av Wellion LUNA beslutade vi att producera teststickorna i en behändig storlek så att kunden lätt kan plocka dem från burken samt få en enkel och säker isättning i teststicksporten.
 
Änden, där blod sugs in i reaktionszonen med hjälp av SIP-in-teknik, har tillräckligt avstånd från mätaren för att förhindra kontaminering av mätaren med blod.
 
För användning med Wellion Luna mätare
 
Innehåll: 10 stycken

LUNA CHOL TS 10ct:  (© )

Wellion LUNA Teststickor CHOL - 5 stycken

LUNA CHOL TS 5ct:  (© )
 
ordernummer: WELL611CHOL


219,- SEK


Antal


lägg till i varukorgen


Wellion LUNA Teststickor CHOL - 10 stycken

LUNA CHOL TS 10ct:  (© )
 
ordernummer: WELL610CHOL


399,- SEK


Antal


lägg till i varukorgen


Den här webbplatsen innehåller information om produkter som är riktade till en bred kundkrets och kan innehålla produkter eller information som annars inte är tillgängliga eller giltiga i ditt land. Observera att vi inte tar något ansvar för sådan tillgänglig information som kan vara oförenlig med något rättsligt förfarande, föreskrift, registrering eller sedvänja i ditt hemland.