Tekniska specifikationer

Wellion LUNA Trio - Tekniska specifikationer

 

Mätparameter:     Glukos, Kolesterol
Kodning - Blodsocker:   Ingen kod
Kodning - Kolesterol & urinsyra:   Kodchip
Display:     Stora tydliga siffror
Utmatningsknapp:  ja
Mättid - Blodsocker (sek):          5 (GLU)
Mättid - Kolesterol & urinsyra (sek):          26 (CHOL) 15 (UA)
Minne - Blodsocker:    360 (GLU)
Minne - Kolesterol & urinsyra:    50 (CHOL) 50 (UA)
Ergonomisk design:      Ja
Blodvolym Blodsockermätning (Mikroliter): 0,5 (GLU)
Blodvolym (Mikroliter): 0,8 (CHOL)
1,0 (UA)
Medelvärden: 7, 14, 21, 28 Dagar (Blodsocker)
Batterier: 1 x CR 2032
Batterilivslängd: 1000 Mätningar
Mätning:                  Biosensor
Storlek (mm):   87 x 58 x 23
Vikt (g):        approx. 50 (with battery)
Mätområde (mmol/l):      Glukos 1,1 - 33,3
Kolesterol 2,6 - 10,3
Urinsyra 180 - 1190 μmol/l
Reaktionszon utanför mätaren:    ja
Autostart:    ja
Datum och tid:   ja
Kalibrering:   Plasma
Sip-In-teknik:   ja
Teststickor   Wellion LUNA GLU Wellion LUNA CHOL Wellion LUNA UA

Den här webbplatsen innehåller information om produkter som är riktade till en bred kundkrets och kan innehålla produkter eller information som annars inte är tillgängliga eller giltiga i ditt land. Observera att vi inte tar något ansvar för sådan tillgänglig information som kan vara oförenlig med något rättsligt förfarande, föreskrift, registrering eller sedvänja i ditt hemland.