Virtuell mätare

Mätningar:
Klicka på knappen "START" för att se mätmetoden. Så snart resultatet visas på displayen kan du se en blinkande äpple symbol, detta är måltidsmarkören. Du kan välja markören genom att trycka på pilknapparna: "Före måltid" (helt äpple), "Efter måltid" (uppätit äpple) eller ingen symbol (ingen markör). Så fort du har valt din markör, tryck på OK för att bekräfta. Resultatet kommer att sparas med din markör. Klicka på "OFF" för att stänga av virtuella mätaren.
 
Minne:
Klicka på OK tills du ser "MEM"-symbolen (3 sekunder) för att gå in i minnet. Här kan du bläddra bland resultaten. Tryck igen på OK-knappen för att visa medelvärdena. Bläddra genom medelvärden genom att trycka på pilknapparna.
 
Inställningar:
Klicka på OK tills du ser ”Fu nC” (5 sekunder). Släpp OK och du ser blinkande datum.

Den här webbplatsen innehåller information om produkter som är riktade till en bred kundkrets och kan innehålla produkter eller information som annars inte är tillgängliga eller giltiga i ditt land. Observera att vi inte tar något ansvar för sådan tillgänglig information som kan vara oförenlig med något rättsligt förfarande, föreskrift, registrering eller sedvänja i ditt hemland.