Wellion LEONARDO GLU/KET

Wellion LEONARDO GLU/KET

Glukos- och ketontest med samma mätare - för säkert förebyggande av diabetisk ketoacidos

Blodglukostestning innebär en daglig rutin för diabetiker. Vid höga  blodglukosnivåer är det också av yttersta vikt att samtidigt testa  ketoner i blodet. Glukos är den huvudsakliga källan till energi för  kroppen, men glukos kan bara omvandlas till energi om det finns  tillräckligt med insulin för detta ändamål. Om insulin saknas måste  kroppen använda fettsyror som en alternativ energikälla. Under denna  process bildas ketoner vilket, i hög koncentration, kan leda till  livshotande ketoacidos. Vid höga blodsockernivåer bör det vara rutin för  varje diabetiker att även mäta ketonnivån i blodet för att förhindra  utvecklingen av en diabetisk ketoacidos i tid.
 
Wellion LEONARDO GLU/KET mätare ger möjlighet att testa båda  parametrarna enkelt och snabbt. Använd lämplig teststicka för att  antingen testa glukos eller ketoner. Ingen kodning krävs – mätaren  känner automatiskt vilken teststicka som används.
 
Skärmen till Wellion LEONARDO GLU-KET är fullt läsligt tack vare  permanent bakgrundsbelysning och stora siffror. En upplyst  teststicksöppning möjliggör testning även i ljussvaga miljöer  (t.ex. på  bion eller teatern).
 
Wellion LEONARDO GLU/KET mätaren finns även med en utmatningsknapp för de höga hygienkrav som finns på sjukhus och vårdcentraler.
 
Studien " System accuracy assessments with a blood glucose meter with  combined glucose and ß-hydroxybutyrate measurement capabilities" visar  den höga noggrannheten på ± 10% av Wellion LEONARDO-mätare vid  glukosmätningar.


Beställ Wellion LENOARDO blodsocker teststickor här
LEONARDO GLU-KET alle:  (© )
LEONARDO GLU-KET Setbox:  (© )
Den här webbplatsen innehåller information om produkter som är riktade till en bred kundkrets och kan innehålla produkter eller information som annars inte är tillgängliga eller giltiga i ditt land. Observera att vi inte tar något ansvar för sådan tillgänglig information som kan vara oförenlig med något rättsligt förfarande, föreskrift, registrering eller sedvänja i ditt hemland.