Teknisk specifikation
> www.wellion.se/sv/../../galileo_glu_ket/technical

Wellion GALILEO GLU/KET - Teknisk specifikationCode:   Ingen kodning
Display:     Bakgrundsbelysning
Utmatningsknapp: Utmatningsknapp (Wellion GALILEO plusversionen)
Markörer: Fyra olika markörer
Stora, tydliga siffror: Ja
Hypo- och hyperalarm: Ja
Averages:  1, 7, 14, 30, 60 and 90
Medelvärden:  6
Upplyst port för teststickorna:  yes
Mätningstid: 5 sekunders (GLU, Blodsocker)
8 sekunders (KET, Ketoner)
Blod (mikroliter): 0,5 (GLU, Blodsocker)
0,8 (KET, Ketoner)
Memory: 500 (GLU)
100 (KET)
Batterilängd: 1000 tester
Batterier: 2x CR2032
PC ingång: JA - USB
Kemi: Biosensor
Storlek (mm): 60 x 90 x 20 mm
Vikt (g):      67g
Mätområde (mmol/L):    1,1 - 33,3 mmol/l (GLU)
0,1 - 8,0 mmol/l (KET)
Parameter:     Glukos & Ketoner
Reaktionszon utanför mätaren:  yes
Autostart:  Ja
Datum och tid: Ja
Kalibration: Plasma
Sip-in-technology: Ja
Teststicka: Wellion GALILEO GLU
Wellion GALILEO KET
Mjukvara: Diasend  (Glooko Transmitter & Diasend Transmitter), Diabass

Den här webbplatsen innehåller information om produkter som är riktade till en bred kundkrets och kan innehålla produkter eller information som annars inte är tillgängliga eller giltiga i ditt land. Observera att vi inte tar något ansvar för sådan tillgänglig information som kan vara oförenlig med något rättsligt förfarande, föreskrift, registrering eller sedvänja i ditt hemland.