Wellion GALILEO GLU/KET

Wellion GALILEO GLU/KET - Glukos- och ketontest med samma mätare


Glukos- och ketontest med samma mätare 
- för säkert förebyggande av diabetisk ketoacidos.
 
Blodglukostestning innebär en daglig rutin för diabetiker. Vid höga blodglukosnivåer är det också av yttersta vikt att samtidigt testa ketoner i blodet. Glukos är den huvudsakliga källan till energi för kroppen, men glukos kan bara omvandlas till energi om det finns tillräckligt med insulin för detta ändamål. Om insulin saknas måste kroppen använda fettsyror som en alternativ energikälla. Under denna process bildas ketoner vilket, i hög koncentration, kan leda till livshotande ketoacidos. Vid höga blodsockernivåer bör det vara rutin för varje diabetiker att även mäta ketonnivån i blodet för att förhindra utvecklingen av en diabetisk ketoacidos i tid.
 
Wellion GALILEO GLU-KET mätare ger möjlighet att testa båda parametrarna enkelt och snabbt. Använd lämplig teststicka för att antingen testa glukos eller ketoner. Ingen kodning krävs – mätaren känner automatiskt vilken teststicka som används.
 
Skärmen till Wellion GALILEO GLU-KET är fullt läsligt tack vare permanent bakgrundsbelysning och stora siffror. En upplyst teststicksöppning möjliggör testning även i ljussvaga miljöer  (t.ex. på bion eller teatern).
 
Wellion GALILEO GLU-KET mätaren finns även med en utmatningsknapp för de höga hygienkrav som finns på sjukhus och vårdcentraler.

GALILEO GLU/KET mmol:  (© )
GALILEO GLU/KET Setbox:  (© )
Den här webbplatsen innehåller information om produkter som är riktade till en bred kundkrets och kan innehålla produkter eller information som annars inte är tillgängliga eller giltiga i ditt land. Observera att vi inte tar något ansvar för sådan tillgänglig information som kan vara oförenlig med något rättsligt förfarande, föreskrift, registrering eller sedvänja i ditt hemland.