Wellion SARS-CoV-2 IgM/IgG Ab Antikropp snabbtest

detektion av igm och igg-antikroppar mot covid-19 (corona)

Enkel hantering med endast 10 µl blod på bara 15 minuter

 

Wellion SARS-CoV-2 IgM / IgG Ab Antikropp snabbtest är utformat för att detektera IgM- och IgG-antikroppar mot Covid-19. Testet utförs med ett helblodsprov från fingertoppen, med endast 10 mikroliter blod och på bara 15 minuter kan vårdpersonal utvärdera testet. Testet kan utföras direkt på plats och utan behov av laboratorieutrustning.

  • Befintliga antikroppar detekteras kvalitativt genom ett kromatografiskt immunanalystest

  • Snabbt resultat på bara 15 minuter

  • Test utförs från ett helblodsprov från fingertoppen - enkel hantering med endast 10 µl blod! (venöst helblod, serum eller plasma också möjligt)

  • Ingen laboratorieutrustning behövs - kan utföras på direkt på plats!

  • Ingen laboratorieutrustning behövs - kan också utföras på resande fot

  • Användning av kvalificerad medicinsk personal

  • För epidemiologiska studier

  • För att bedöma immuniteten hos en patient

  • För att avgöra om vaccination är nödvändig

  • Avlastning för laboratorier

 

 

Specifikationer
Testprincip:    Kromatografisk immunanalys
Provtyp:    Kapillärblod från fingertoppen (venöst helblod, serum eller plasma också möjligt)
Provvolym:    10 µl
Testtid:    15 minuter
Omgivningstemperatur:    15-30°C
Förvaringstemperatur:    2-30°C
Hållbarhetstid:    24 månader
Förpackningsstorlek:    40 tester (beställ säkerhetslansetter för blodprovstagning separat) eller enkelförpackning (inkl. 2 säkerhetslansetter)

 

Godkänd för användning av hälso- och sjukvårdspersonal.