VivaDiag Pro SARS-CoV-2 Ag Antigen snabbtest
Pågående infektion synlig
på bara 15 minuter

  VivaDiag Pro SARS-CoV-2 Ag Snabbtest för antigen

  Akut infektion synlig

  på bara 15 minuter

   

  VivaDiag Pro SARS-CoV-2 Ag Antigen snabbtest används för att detektera ett kapselprotein av viruset (= antigen) och kan därmed synliggöra en akut infektion vid Covid-19. Testet utförs genom att ta ett prov från nasofarynx och medicinsk personal utvärderar testet på bara 15 minuter. Testet är lämpligt för symtomatiska och asymptomatiska individer och kan också utföras på språng utan behov av laboratorieutrustning. Den är idealisk för screening av personer som har varit i kontakt med personer som är smittade med SARS-Cov-2 eller personer som arbetar i en högriskmiljö.

   

  VivaDiag Pro SARS-CoV-2 AG snabbtest är EU-godkända att använda som självtester.  

   

  • Kapselprotein av viruset (= antigen) detekteras kvalitativt genom immunanalys

  • Provtagning från näshåla/ svalg med hjälp av en pinne

  • Ingen analysator krävs - kan användas varsomhelst

  • används av vårdpersonal

  • Fördel: Akut infektion synlig

  • Snabbt resultat på bara 15 minuter

  • Lämplig för symtomatiska och asymtomatiska patienter

  • Screening av personer som har varit i kontakt med personer smittade med SARS-CoV-2

  • Screening av personer som arbetar i en högriskmiljö (sjukhus, vårdhem, apotekspersonal)

   

  Funktion: När det finns tillräckligt med virusantigen i provet binder det till specifika antikroppar i testkassetten - en färgad linje visas som indikerar närvaron av ett protein som ingår i viruset.

   
  Information från Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-for-anvandning-av-antigentester-vid-covid-19/

   

   

   

  Anterior Nasal

   

  Nasopharyngeal

   

   

  Specifikationer
  Testprincip:  Kromatografisk immunanalys
  Provtyp:    Nasal, orofaryngeal, nasopharyngeal
  Provstorlek:    60 µl
  Testtid:    15 minuter
  Omgivningstemperatur:    15-30°C
  Förvaringstemperatur:    2-30°C
  Hållbarhetstid:    24 månader

  Känslighet nasal:    97,04%
  Känslighet orofaryngeal: 96,12%
  Känslighet nasopharyngeal: 96,12%

  Specificitet nasal:    99,99%
  Specificitet orofaryngeal: 99,99%
  Specificitet nasopharyngeal: 99,99%

  Klinisk noggrannhet nasal:    99,29%
  Klinisk noggrannhet orofaryngeal: 98,94%
  Klinisk noggrannhet nasopharyngeal: 98,94%


  Förpackningsstorlek:    25 tester eller enstaka förpackningar

   

   

   

   

  Diabetes kan drabba vem som helst. Var uppmärksam på tecknen för att vidta åtgärder i god tid för din hälsa.

  Vår ambition är att göra livet enklare för patienter och partners.
  Med innovativa idéer, råd och service.